Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i prawosławnego arcybiskupa Aten Chrystodoulosa odczytanej 4 maja na ateńskim Areopagu.

Grecja, Ateny, Areopag 4maja 2001 r. - za KAI

My, Papież Jan Paweł II, Biskup Rzymu, i Christodoulos, Arcybiskup Aten i Całej Grecji, stojąc przed bema (podium) Areopagu, z którego św. Paweł, Wielki Apostoł Narodów "z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej" (Rz 1,1) głosił Ateńczykom Jedynego Prawdziwego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, i nawoływał ich do wiary i pokuty, razem oświadczamy:

1. Dziękujemy Panu za nasze spotkanie i porozumienie między nami, tutaj, w sławnym mieście Ateny, Stolicy Prymasowskiej Apostolskiego Kościoła Prawosławnego Grecji.

2. Powtarzamy jednym głosem i jednym sercem słowa Apostoła Narodów: "Upominam was, bracia, w imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa, by nie było między wami rozłamów: byście byli jednego ducha i jednej myśli" (1 Kor 1,10). Modlimy się, aby cały świat chrześcijański posłuchał tego wezwania, tak żeby nastał pokój dla tych, "którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa" (1 Kor 1,2). Potępiamy wszelkie uciekanie się do przemocy, prozelityzmu i fanatyzmu w imię religii. Wierzymy z całą mocą, że stosunki między chrześcijanami we wszystkich swych przejawach winny odznaczać się uczciwością, roztropnością i znajomością rzeczy.

3. Zauważamy, że rozwojowi społeczeństwa i nauki nie towarzyszy dziś pogłębienie badań nad sensem i wartością życia, które w każdej chwili swego istnienia jest darem Boga, ani uznanie jedynej w swoim rodzaju godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Stwórcy. Ponadto rozwój gospodarczy i naukowo-techniczny nie służy w równej mierze całej ludzkości, ale jest dany jedynie małej jej części. Poprawa warunków życia nie pociągnęła za sobą otwarcia serc ludzkich dla tych, którzy cierpią głód i nędzę. Jesteśmy wezwani do współdziałania, żeby zapanowała sprawiedliwość, nadeszła pociecha potrzebujących i żeby zwracano baczną uwagę na tych, którzy cierpią, pamiętając słowa św. Pawła: "Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, lecz to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym" (Rz 14,17).

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |