Kościół pragnie obudzić nadzieję

Przemówienie Benedykta XVI do kameruńskich biskupów, Juande 18 marca 2009 r.

Księże Kardynale,

Drodzy bracia w biskupstwie,


To spotkanie z Pasterzami Kościoła katolickiego w Kamerunie sprawia mi wielką radość. Dziękuję przewodniczącemu waszej konferencji biskupiej – Simonowi-Victorowi Tonyé Bakotowi, arcybiskupowi Jaunde, za miłe słowa, skierowane do mnie w waszym imieniu. Już po raz trzeci kraj wasz gości Następcę Piotra, a jak wam wiadomo, powodem mojej podróży jest przede wszystkim sposobność spotkania się z narodami tego umiłowanego kontynentu afrykańskiego, jak również przekazania przewodniczącym konferencji biskupich Instrumentum laboris drugiego Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki.

I w ten poranek, za waszym pośrednictwem chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich wiernych powierzonych waszej trosce duszpasterskiej. Łaska i pokój Pana Jezusa niech będą z każdym z was, ze wszystkimi rodzinami waszego wielkiego i pięknego kraju, z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, katechistami i z osobami zaangażowanymi wraz z wami w głoszenie Ewangelii!

W tym roku poświęconym św. Pawłowi szczególnie wypada pamiętać o pilnej potrzebie głoszenia wszystkim Ewangelii. Nakaz ten, który Kościół otrzymał od Chrystusa, pozostaje priorytetem, jako że wiele jest jeszcze osób czekających na orędzie nadziei i miłości, które pozwoli im „uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21). A zatem wraz z wami, Drodzy Bracia, całe wasze wspólnoty diecezjalne wezwane są do dawania świadectwa Ewangelii. Sobór Watykański II przypomniał z mocą, że „działalność misyjna wypływa z najgłębszej natury Kościoła” (Ad gentes, n. 6).

Aby kierować i pobudzać Lud Boży do tego działania, sami Pasterze muszą być przede wszystkim głosicielami wiary, aby prowadzić nowych uczniów do Chrystusa. Przepowiadanie Ewangelii jest właściwe biskupowi, który – jak św. Paweł – może także powiedzieć: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9,16). Do umocnienia i oczyszczenia swej wiary wierni potrzebują słowa swego biskupa, który jest katechetą w pełnym tego słowa znaczeniu.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama