Benedykt XVI: Posłuszeństwo prawdzie nie oznacza rezygnacji z myślenia

„Podstawą kwestią teologii jest prawda wiary, która nie oznacza rezygnacji z trudu myślenia" - powiedział Papież przyjmując członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

W Watykanie zakończyły się obrady sesji plenarnej tego gremium. Komisja zaaprobowała projekt dokumentu zatytułowanego: „W poszukiwaniu uniwersalnej etyki. Nowe spojrzenie na prawo naturalne”.

Ojciec Święty zaznaczył, że nie ma sprzeczności między posłuszeństwem prawdzie, poszukiwaniami a myśleniem.

Zauważył też, że często opinia publiczna żąda od teologów krzewienia dialogu między religiami i kulturami, wnoszenia wkładu w rozwijanie etyki odwołującej się do pokoju, sprawiedliwości czy ochrony środowiska naturalnego. „Jednak teologia ograniczająca się do tych szlachetnych celów utraciłaby nie tylko swą tożsamość, ale także pomijałaby podstawy owych dóbr. Podstawowym priorytetem teologii jest, jak wskazuje na to jej nazwa, mówienie o Bogu, przemyślenie kwestii Boga” - podkreślił Benedykt XVI.

Papież zaznaczył, że istotną i nieodłączną cechą teologii jest kwestia prawdy wiary. „W pracy teologicznej wyraźnie można dostrzec, że wiara nie jest sprzeczna z rozumem, lecz otwiera oczy rozumu, poszerza naszą perspektywę i pozwala nam znaleźć konieczne odpowiedzi na wyzwania różnych czasów” – zaznaczył Ojciec Święty. Zauważył, że z drugiej strony posłuszeństwo prawdzie nie oznacza rezygnacji z poszukiwań i trudu myślenia. Niepokój myśli, który niewątpliwie nigdy nie może zaistnieć w całkowicie spokojnym życiu wiernych, od chwili, kiedy podejmą oni poszukiwania pogłębienia Prawdy, stanie się niepokojem, który będzie im towarzyszyć i pobudzać w pielgrzymce myśli ku Bogu, okazując się bardzo owocny” – zaznaczył Benedykt XVI.

Benedykt XVI mówił także o zadaniach teologa. Powinien on nade wszystko dążyć do posłuszeństwa wierze, dbać o pokorę wiary, która otwiera oczy i czyni go współpracownikiem Prawdy. „W ten sposób nie dojdzie do tego, aby teolog mówił o samym sobie. Oczyszczony wewnętrznie przez posłuszeństwo prawdzie, sprawi, aby sama prawda, Pan Bóg mógł przemawiać przez teologa i teologię a jednocześnie prawda będzie mogła być wnoszona w świat” – zaznaczył Benedykt XVI.

Ojciec Święty odniósł się również do wypracowanego przez Komisję dokumentu na temat etyki uniwersalnej. Stwierdził, że prawo naturalne stanowi prawdziwą gwarancję wolności i poszanowania godności każdego człowieka a także jego obrony przed wszelką manipulacją ideologiczną oraz nadużyciami dokonywanymi na mocy prawa silniejszego.

„W kontekście współczesności trzeba tworzyć w kulturze, w społeczeństwie i życiu politycznym warunki, aby zaistniała pełna świadomość niezbywalnej wartości naturalnego prawa moralnego” – powiedział Papież do członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Komisja kończy prace w swym obecnym składzie. W przyszłym roku Benedykt XVI wyznaczy nowy jej skład na kolejną pięcioletnią kadencję.

«« | « | 1 | » | »»