Anioł Pański: Królestwo Chrystusa realizuje się pośród nas (dokumentacja)

Królestwo Chrystusa realizuje się pośród nas - przypomniał Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież nawiązując do obchodzonej 23 listopada uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przestrzegł przed egoizmem, myśleniem tylko o własnym interesie, gdyż może to doprowadzić do tego, że świat obróci się w ruinę.

Publikujemy pełny tekst papieskiego przemówienia.

Drodzy bracia i siostry!

Obchodzimy dziś ostatnią niedzielę roku liturgicznego, święto Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Wiemy z Ewangelii, że Jezus odrzucił tytuł króla, kiedy był on pojmowany w znaczeniu politycznym, na równi z innymi „władcami narodów” (por. Mt 20, 25). Natomiast w czasie swej męki przyznał się do wyjątkowej królewskości wobec Piłata, który wprost Go zapytał: „A więc jesteś królem?”, na co Jezus odpowiedział: „Tak, jestem królem” (J 18, 37); nieco wcześniej jednak oświadczył: „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18, 36). Albowiem królewskość Chrystusa jest objawieniem i realizacją królewskości Boga Ojca, który panuje nad wszystkimi rzeczami z miłością i sprawiedliwie. Ojciec powierzył Synowi misję przyniesienia ludziom życia wiecznego, poprzez umiłowanie ich aż po największą ofiarę, a jednocześnie dał mu władzę sądzenia ich, ponieważ stał się Synem człowieczym, we wszystkim im podobnym (por. J 5, 21-22.26-27).

Dzisiejsza Ewangelia kładzie nacisk właśnie na powszechną królewskość Chrystusa sędziego, poprzez wspaniałą przypowieść o sądzie ostatecznym, która św. Mateusz umieścił zaraz przed opowieścią o Męce (25 ,31-46). Obrazy są proste, słownictwo jest powszechne, przesłanie jednak jest niezwykle istotne: to prawda o naszym ostatecznym przeznaczeniu i o kryterium, na podstawie którego zostaniemy ocenieni. „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt 25, 35) i tak dalej. Któż nie zna tej stronicy? Należy do naszej cywilizacji. Naznaczyła historię krajów chrześcijańskiej kultury: hierarchię wartości, instytucje, rozliczne dzieła dobroczynne i socjalne. Faktycznie królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ale prowadzi do wypełnienia całego dobra, jakie dzięki Bogu, istnieje w człowieku i w historii. Jeśli wcielamy w czyn miłość do bliźniego, zgodnie z orędziem ewangelicznym, robimy miejsce dla panowania Boga, a Jego królestwo realizuje się pośród nas. Jeżeli natomiast każdy myśli o własnym interesie, świat nie może nie obrócić się w ruinę.

Drodzy przyjaciele, królestwo Boże to nie sprawa zaszczytów i pozorów, lecz, jak pisze św. Paweł, „to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym (Rz 14, 17). Panu leży na sercu nasze dobro, to znaczy, aby każdy człowiek miał życie i aby szczególnie jego dzieci „najmniejsze” miały dostęp do uczty, którą przygotował dla wszystkich. Dlatego nie wie, co począć z tymi formami hipokryzji tych, którzy mówią „Panie, Panie”, a potem nie wypełniają Jego przykazań (por. Mt 7, 21). W swym wieczystym królestwie Bóg przyjmuje tych, którzy starają się dzień po dniu wcielać w życie Jego słowo. Dlatego Maryja Dziewica, najpokorniejsza ze wszystkich stworzeń, jest największa w Jego oczach i zasiada jako Królowa po prawicy Chrystusa Króla. Jej niebieskiemu wstawiennictwu chcemy zawierzyć się raz jeszcze z synowską ufnością, abyśmy mogli realizować naszą chrześcijańską misję w świecie.

Po modlitwie Anioł Pański:

(po włosku) Jutro w Japonii, w mieście Nagasaki, odbędzie się beatyfikacja 188 męczenników, samych Japończyków, mężczyzn i kobiet zabitych w pierwszej połowie XVII wieku. Z tej okazji, tak znamiennej dla wspólnoty katolickiej i dla całego kraju Wschodzącego Słońca, zapewniam o mej duchowej bliskości. Oprócz tego w przyszłą sobotę na Kubie zostanie ogłoszony błogosławionym brat José Olallo Valdés z zakonu szpitalnego św. Jana Bożego. Jego niebieskiej opiece polecam naród kubański, szczególnie chorych oraz pracowników służby zdrowia.

(po ukraińsku) Serdecznie witam ukraińskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach przypada 75. rocznica Holodomoru-Wielkiego Głodu, który w latach 1932-1933 spowodował śmierć milionów ludzi na Ukrainie i w innych regionach Związku Radzieckiego w czasie komunistycznego reżimu. Wyrażając gorące pragnienie, aby żaden porządek polityczny nie mógł więcej, w imię ideologii, zanegować praw osoby ludzkiej i jej wolności oraz godności, zapewniam o mojej modlitwie za wszystkie niewinne ofiary tej olbrzymiej tragedii i wzywam Świętą Matkę Bożą, aby pomogła narodom podążać drogami pojednania i zbudować przyszłość we wzajemnym szacunku i szczerym dążeniu do pokoju.


(po polsku) Z radością pozdrawiam Polaków. „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam". Te słowa słychać dzisiaj w świecie ze szczególną mocą. Przypomina je każdego dnia dobrze wam znany sygnał Radia Watykańskiego. Jutro Sekcja Polska tego Radia obchodzi 70 lat działalności. Dziękuję jej redaktorom za ofiarną pracę. Im i wam wszystkim serdecznie błogosławię.

«« | « | 1 | » | »»