Paryż: Plac Jana Pawła II

Symboliczny i drogi wszystkim Francuzom paryski plac Notre Dame od 3. września nosi imię Jana Pawła II.

Uroczystego aktu prawnej zmiany dokonano w obecności burmistrza stolicy Bertranda Delanoe, arcybiskupa Paryża André Vingt-Trois oraz nuncjusza apostolskiego we Francji Fortunato Baldelliego.

Bez wątpienia wydarzenie to jest znakiem szacunku, jakim darzyli Francuzi wielkiego papieża niezależnie od dość specyficznego stosunku Francji jako państwa do religii. Jan Paweł II odbył siedem apostolskich pielgrzymek do tego kraju.

Na uwagę zasługuje fakt, iż władze Paryża przerwały tradycję, która pozwalała tam używać publicznie imienia osoby darzonej szacunkiem nie wcześniej niż pięć lat po śmierci.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama