Polska gotowa na przyjęcie ojca świętego

Niemal wszystko jest gotowe na przyjęcie w Polsce Benedykta XVI. Tak przynajmniej zapewniają organizatorzy wizyty zarówno ze strony kościelnej, jak i rządowej, którzy w południe spotkali się w Warszawie z dziennikarzami.

Benedykt XVI przyjedzie do Kościoła, który nie jest wyidealizowany, ma swoje blaski i cienie - uważa bp Piotr Libera. Jak zauważył Papież zna Kościół w Polsce, czemu dał wyraz podczas ubiegłorocznej wizyty biskupów w Watykanie. Zdaniem bp. Libery Benedykt XVI może powrócić w swoich wystąpieniach w Polsce do spraw, o których bardzo otwarcie i szczerze rozmawiał z polskimi biskupami. - W grudniu rozmawialiśmy z Papieżem o naszych troskach, niepokojach, o tym co napawa obawą, ale i o tym co napawa otuchą.

Sekretarz generalny KEP jest zdania, że nadal aktualny jest w Polsce głos Jana Pawła II, który powiedział, że "Polska woła o ludzi sumienia".

Jako problemy Kościoła w Polsce bp Libera wymienił zbyt małą rolę świeckich oraz brak dynamizmu we współpracy z innymi Kościołami chrześcijańskimi.

Zdaniem sekretarza generalnego KEP, młodzież, która sama przygotowała spotkanie z Benedyktem na krakowskich Błoniach, upatruje w Papieżu kontynuatora Jana Pawła II, który był autorytetem dla młodych.

Mirosław Kochalski, pełniący funkcję prezydenta Warszawy poinformował, że przygotowania zostały pomyślnie zakończone. Prosił za pośrednictwem dziennikarzy, by warszawiacy w tych dniach wykazali się cierpliwością i wyrozumiałością oraz o udzielanie pomocy pielgrzymom. Otwarta jest strona internetowa dla pielgrzymów oraz infolinia, a służby harcerskie i kościelne są gotowe do udzielania pomocy.

Ministrowie, wiceprzewodniczący Komisji Rady Ministrów ds. Pielgrzymki Benedykta XVI, Zbigniew Derdziuk i Władysław Stasiak, podkreślali wagę wizyty Ojca Świętego. Akredytowanych jest ponad 4,1 tys. dziennikarzy, których oprócz dwóch dużych Mszy - w Warszawie i Krakowie - interesuje przede wszystkim wizyta Papieża-Niemca w byłym obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau. Nad bezpieczeństwem wiernych i pielgrzymów będzie czuwać ponad 15,5 tys. policjantów, 4 tys. strażaków-ratowników, tysiąc żandarmów WP, kilkuset funkcjonariuszy straży granicznej. Swoją pomoc zaproponowało ok. 6 tys. wolontariuszy z ZHP, ZHR i Ochotniczej Straży Pożarnej. W Warszawie jest za mało miejsca, by pomieścić wszystkich chętnych, choć spodziewanych jest prawie pół miliona uczestników Mszy z Papieżem. Z kolei w Krakowie ma się zmieścić milion wiernych.

Ks. Wiesław Niewęgłowski, z komitetu organizacyjnego wizyty Benedykta XVI archidiecezji warszawskiej podziękował mediom za współpracę i przekazał informator przygotowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.

Konferencję prowadzili prezesi Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski i Polskiej Agencji Prasowej Piotr Skwieciński, agencje te są odpowiedzialne za obsługę medialną wizyty Benedykta XVI.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg