Franciszek: Uczmy się żyć Ewangelią

Do pogłębienia w okresie Wielkiego Postu znajomości Pisma Świętego jako skutecznego narzędzia walki ze złym duchem oraz do umocnienia solidarności z potrzebującymi zachęcił papież w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” 22 lutego w Watykanie.

Po jej odmówieniu i udzieleniu zebranym na Placu św. Piotra błogosławieństwa apostolskiego obdarzył ich małą książeczką „Custodisci il cuore" (Strzeż serca), zawierającą najistotniejsze prawdy wiary.

Nawiązując do fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 12-15), zwięźle opisującego kuszenie Pana Jezusa na pustyni, Ojciec Święty zaznaczył, że ukazuje nam on perspektywę i sens Wielkiego Postu, będącego czasem duchowej walki ze złym duchem. Kierując wzrok ku Zmartwychwstaniu Pańskiemu, mamy „stanowczo wejść na drogę Jezusa, drogę, która nas prowadzi do życia” - stwierdził Franciszek.

Analizując sens pustyni zauważył, że pozwała nam ona zejść w głębię, gdzie naprawdę rozgrywa się nasz los, życie lub śmierć. Dodał, że głos Boga słyszymy w Jego Słowie i stąd „ważna jest znajomość Pisma Świętego, ponieważ w przeciwnym razie nie potrafimy odpowiedzieć na ataki Złego".

"Pustynia Wielkiego Postu pomaga nam powiedzieć «nie» doczesności, powiedzieć «nie» bożkom, pomaga nam podejmować odważne decyzje, zgodne z Ewangelią i umocnić solidarność z braćmi” - zaznaczył Ojciec Święty. Podkreślając, że w tym pielgrzymowaniu towarzyszy nam Duch Święty, zachęcił do pełniejszego uświadomienia sobie, jak wiele dokonuje On w naszym życiu. Pozwoli to nam podczas Wigilii Paschalnej z większą świadomością ponowić przymierze chrztu i wynikających z niego zobowiązań.

Papież poprosił też wiernych o towarzyszenie modlitwą jemu i pracownikom Kurii Rzymskiej podczas rozpoczynających się dziś po południu rekolekcji w Aricci pod Rzymem, w których sam także weźmie udział.

Po modlitwie maryjnej i błogosławieństwie oraz po papieskich pozdrowieniach dla różnych grup pielgrzymów wierni zgromadzeni na Placu św. Piotra otrzymali z rąk wolontariuszy małą książeczkę zatytułowaną „Custodisci il cuore" (Strzeż serca), zawierającej podstawowe prawdy wiary. Ojciec Święty poprosił wiernych, aby pomogła im w nawróceniu i rozwoju duchowym, gdyż - jak zaznaczył - właśnie w sercu człowieka „rozgrywa się mecz codziennych wyborów między dobrem a złem, światowością a Ewangelią, obojętnością a dzieleniem się z innymi. Ludzkość potrzebuje sprawiedliwości, pokoju, a może je mieć jedynie powracając z całego serca do Boga, który jest ich źródłem” - stwierdził Franciszek.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama