Rodzina tematem Dnia Środków Przekazu

„Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości”. Tak brzmi podany w Watykanie temat przyszłorocznego, 49. Dnia Środków Społecznego Przekazu.

W Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września. Orędzie z tej okazji Ojciec Święty publikuje każdego roku 24 stycznia.

W opublikowanym w związku z tym komunikacie Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu wyjaśniła, że zaproponowany temat nawiązuje do ubiegłorocznego, a równocześnie podejmuje temat dwóch Synodów Biskupów - tegorocznego nadzwyczajnego i przyszłorocznego zwyczajnego, poświęconych rodzinie. Równocześnie zaznaczono, że w codziennych doniesieniach mediów wiele miejsca zajmują trudności życia rodzinnego.

Mówiąc natomiast o bezinteresownej miłości przypomniano słowa św. Jana Pawła II z adhortacji „Familiaris consortio” (n.43): „We wzajemnych stosunkach członkowie wspólnoty rodzinnej są inspirowani i kierują się «prawem bezinteresowności», które szanując i umacniając we wszystkich i w każdym godność osobistą jako jedyną rację wartości, przybiera postać serdecznego otwarcia się, spotkania i dialogu, bezinteresownej gotowości służenia, wielkodusznej służby i głębokiej solidarności”. Przypomina się, że temat Dnia jest kontynuacją tegorocznej refleksji nad „Przekazem w służbie autentycznej kultury spotkania” i nawiązuje zarazem do rozpoczynającego się wkrótce dwuetapowego zgromadzenia synodalnego poświęconego właśnie rodzinie.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu wskazuje na kilka pytań, które mogą pomóc w refleksji nad zaproponowanym tematem. Są to: jak mówić dzisiaj człowiekowi zranionemu i rozczarowanemu, że miłość kobiety i mężczyzny to rzecz dobra? Jak sprawić, by dzieci doświadczyły, że są najcenniejszym darem? Jak dodać otuchy społeczeństwu, by podjęło na nowo drogę miłości rodzinnej? Jak mówić, że rodzina jest pierwszym i znaczącym miejscem, w którym doświadcza się piękna życia, radości miłości, bezinteresowności daru, pocieszenia pojednania oferowanego i przyjmowanego, gdzie rozpoczynamy spotykać bliźniego?

Watykańska dykasteria ds. mediów wskazuje, że Kościół musi dziś na nowo uczyć się mówienia o rodzinie jako o wielkim, pięknym i dobrym darze. Jest on też wezwany, by umiejętnie wskazywać, iż bezinteresowność miłości małżeńskiej jednoczy wszystkich ludzi z Bogiem i jest zadaniem budzącym entuzjazm, gdyż prowadzi do dostrzeżenia prawdziwej natury człowieka i otwiera bramy na przyszłość, na życie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama