Świat potrzebuje praworządności

Do zbudowania praworządności globalnej wezwał na forum ONZ szef watykańskiej dyplomacji

W obliczu nowych szans i problemów, które stoją dziś przed światem, potrzebujemy faktycznej praworządności w skali globalnej. Aby była ona skuteczna, musi mieć jasne i obiektywne kryterium w postaci niezbywalnej godności człowieka i prawa naturalnego – powiedział w nowojorskiej siedzibie ONZ abp Dominique Mamberti. Uczestniczył on w spotkaniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na temat praworządności na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Przedstawiciel Watykanu zwrócił uwagę, że bez obiektywnego i transcendentnego kryterium w postaci nienaruszalnej godności człowieka samo pojęcie praworządności jest czymś niejednoznacznym. Jesteśmy na przykład świadkami stałego rozwoju praw i regulacji, które niejednokrotnie są ze sobą sprzeczne, tworzą chaos i podważają zaufanie do samego prawa. Powstają też regulacje prawne, które wyrastają z wypaczonych wizji człowieka i nie służą jego dobru.

Jeszcze innym zjawiskiem jest uchwalanie pod pozorem demokracji praw, które są wyrazem woli wąskiej grupy interesów i nie służą dobru wspólnemu. Zdaniem Stolicy Apostolskiej wszystko to wskazuje na pilną potrzebę odniesienia do prawa naturalnego, zarówno w prawodawstwach krajowych, jak i międzynarodowych. Przykładem zgubnych skutków praworządności, która nie służy człowiekowi i dobru wspólnemu, były wielkie totalitaryzmy XX w. – przypomniał abp Domnique Mamberti na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama