Benedykt XVI o ochronie przyrody

O konieczności łączenia troski o środowisko naturalne człowieka z uznaniem wartości i nietykalności osoby ludzkiej w każdej fazie jej życia i niezależnie od jej kondycji przypomniał papież przyjmując włoską młodzież zaangażowaną w działania ekologiczne

Okazją do tego spotkania był przypadający jutro „Dzień Troski o Stworzenie”, obchodzony 29 listopada, w rocznicę ogłoszenia przez Jana Pawła II św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów. Benedykt XVI zaznaczył, że „Kantyk Brata Słońca” nazywany także „Kantykiem Stworzeń” św. Franciszka jest nade wszystko modlitwą, wychowującą serce w dialogu z Bogiem do dostrzegania w każdym stworzeniu pieczęci Boga. „Brat Franciszek, wierny Pismu Świętemu zachęca nas do rozpoznania w naturze wspaniałej księgi, mówiącej nam o Bogu, Jego pięknu i dobru” – wyjaśnił papież. Zaznaczył, że szanując pieczęć Stwórcy w całym stworzeniu lepiej rozumiemy naszą ludzką tożsamość. To poszanowanie może pomóc młodzieży w odkryciu osobistych talentów i postaw oraz dobrze przygotować się do życia zawodowego, realizowanego w poszanowaniu środowiska. Jeśli bowiem człowiek pracując zapomina, że jest współpracownikiem Boga może dopuścić się gwałtu na stworzeniu i spowodować szkody, które zawsze mają konsekwencje negatywne także dla człowieka. „Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek staje się jasne, że szacunek dla środowiska nie może pomijać uznania wartości człowieka i jego nienaruszalności, w każdej fazie życia i w każdej jego kondycji. Szacunek dla istoty ludzkiej i szacunek dla przyrody są jednym i tym samym, ale obydwa mogą wzrastać i posiadać swą właściwą miarę jeżeli respektujemy w ludzkim stworzeniu i w przyrodzie Stwórcę i Jego stworzenie” – stwierdził Ojciec Święty.

Zwracając się do nauczycieli i przedstawicieli władz papież podkreślił konieczność właściwej edukacji ekologicznej, bez której nie może być mowy o pomyślnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego. Postulując wychowanie do bardziej odpowiedzialnego stylu życia wobec stworzenia Benedykt XVI powiedział: „Tego stylu uczymy się nade wszystko w rodzinie i w szkole. Zachęcam więc rodziców, kierownictwo szkół i nauczycieli do coraz większej ukierunkowanej na ten cel wrażliwości edukacyjnej i dydaktycznej”. Ponadto Ojciec Święty wskazał na konieczność wsparcia tej pracy rodzin i szkół przez odpowiednie władze.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama