Polecajmy Niepokalanej Matce chorych

- W modlitwie polecajmy Niepokalanej Matce chorych - powiedział Benedykt XVI zwracając się do pielgrzymów z Polski, uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej (9 lutego)

Papież nawiązał w ten sposób do zbliżających się obchodów Światowego Dnia Chorego. 

Wśród pielgrzymów z Polski w dzisiejszej audiencji uczestniczyli m.in. wierni z parafii pw. św. Marcina z Czarnego Potoku w diec. tarnowskiej, nauczyciele liceum salezjańskiego z Czarnego Dunajca, nauczyciele i pracownicy szkoły w Hańczowej, wspólnota „Radość” z Czarnego Dunajca oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” z Jaworka.

Główne rozważania Ojciec Święty poświęcił postaci św. Piotra Kanizjusza, jezuity, doktora Kościoła i Apostoła Niemiec.

Urodzony w 1521 r. Piotr Kanizjusz był m.in. pierwszym prownicjałem nowoutworzonej prowincji niemieckiej jezuitów. Wśród jego licznych dzieł na szczególną uwagę zasługuje jego katechizm, wydany w trzech wersjach, dostosowanych do możliwości intelektualnych adresatów. 

Papież podkreślił, że w duchowości zmarłego w 1597 r. we Fryburgu Piotra Kanizjusza głęboko zakorzenione jest przekonanie, że nie jest możliwym, by dusza zatroskana o własną doskonałość nie praktykowała każdego dnia modlitwy, zwyczajnego środka, który pozwala uczniowi Jezusa żyć w bliskości ze swoim Mistrzem. 

 

TŁUMACZENIE: 
„Dlatego w pismach przeznaczonych do duchowej edukacji ludu nasz święty kładzie nacisk na wagę liturgii, wraz z towarzyszącymi jej świątecznymi komentarzami do ewangelii, w trakcie sprawowania Mszy św. i innych sakramentów. Równocześnie troszczy się o to, aby ukazać wiernym konieczność i piękno jaką ma codzienna modlitwa osobista, towarzysząca i przenikająca uczestnictwo w publicznym kulcie Kościoła.” 

Benedykt XVI zauważył, że wśród wielu aktywności, tysięcy impulsów, które nas otaczają koniecznym jest znalezienie każdego dnia momentów skupienia przed Panem, aby Go słuchać i rozmawiać z Nim. TŁUMACZENIE: 
„W naszych czasach stale aktualnym i zachowującym swoją wartość jest przykład, który pozostawił nam św. Piotr Kanizjusz, nie tylko w swoich dziełach, ale przede wszystkim swoim życiem. Z jasnością naucza, że posługa apostolska jest skuteczna i przynosi zbawienne owoce w sercach, jedynie wtedy, gdy kaznodzieja jest świadkiem Jezusa i umie być narzędziem w Jego dyspozycji.” 

Beatyfikacji Piotra Kanizjusza dokonał papież Pius IX w roku 1864, natomiast papież Leon XII nadał mu tytuł Apostoła Niemiec, a Pius XI ogłosił go świętym i Doktorem Kościoła w roku 1925.

Tekst dzisiejszej papieskiej katechezy publikujemy na następnej stronie:

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama