Co nowego jest w wydanym dziś dokumencie o walce z wykorzystywaniem małoletnich?

O nowościach ogłoszonych dziś norm w walce z wykorzystywaniem przez duchownych osób małoletnich i bezradnych powiedział Radiu Watykańskiemu prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard Marc Ouellet.

„Przede wszystkim jest to zobowiązanie każdej diecezji Kościoła katolickiego do posiadania stabilnych systemów, łatwo dostępnych dla ogółu społeczeństwa w celu przedstawienia zawiadomień o wykorzystywaniu.

Następnie zobowiązanie wszystkich duchownych, zakonników i zakonnic, którzy dowiedzą się o wykorzystywaniu, lub ukrywaniu wykorzystywania do zgłoszenie tego biskupowi lub przełożonemu zakonnemu. Istotne jest również to, że oprócz wykorzystywania małoletnich i dorosłych osób bezradnych mowa jest również o molestowaniu lub przemocy ze względu na nadużycie władzy: obejmuje to również przypadki wykorzystywania zakonnic przez duchownych lub wykorzystywania kleryków, bądź nowicjuszy przez swoich przełożonych.

Ponadto należy zauważyć, że osoba składająca zawiadomienie nie może być narażona na uprzedzenia, zemstę lub dyskryminację. Wreszcie, nie mniej ważna jest kodyfikacja procedury, która wzywa biskupów i przełożonych zakonnych do zdania sprawy z ich działań, nie tylko w przypadku popełnionych przez nich nadużyć, ale także w przypadku ich zaniechań mających na celu ingerowanie lub unikanie dochodzenia cywilnego bądź kanonicznego, administracyjnego czy też karnego przeciwko duchownemu lub zakonnikowi, który dopuścił się wykorzystywania.

Wreszcie normy przewidują ściślejszą współpracę między dykasteriami: świadczy to o potrzebie, z naszej strony tutaj, w Kurii, nie tylko lepszego służenia diecezjom i instytutom zakonnym świata, ale także lepszej współpracy między nami” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Marc Ouellet.

Kliknij, by poznać pełny tekst dokumentu papieża.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama