Franciszek: Woda jest cennym darem dla nas i dla przyszłych pokoleń

„Woda jest podstawowym dobrem dla zachowania równowagi ekosystemów i dla przeżycia ludzi, dlatego trzeba troszczyć się o nią, aby nie była zanieczyszczana oraz marnowana” – napisał Papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do prof. José Graziano da Silvy, dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO w związku ze Światowym Dniem Wody.

Papież przypomniał, że w tym roku jest on obchodzony pod hasłem: „Nie pozostawiać nikogo z tyłu”. Wskazuje to na potrzebę zaangażowania, aby położyć kres niesprawiedliwości w dostępie do wody. Jest to podstawowe prawo człowieka, które powinno być szanowane, ponieważ chodzi o życie ludzi oraz ich godność.

Ojciec Święty nawiązuje w przesłaniu do myśli przewodniej tzw. „Agendy 2030”, dotyczącej zrównoważonego rozwoju i zauważa, że susza ogarnia coraz większe obszary ziemi, które cierpią zpowodu braku źródeł czystej wody. Dlatego trzeba podjąć konkretne działania, aby zaradzić temu problemowi. Papież dodał, że nie chodzi tylko o utrzymanie i poprawę infrastruktury wodnej, ale o inwestowanie w przyszłość poprzez wychowanie młodych pokoleń do właściwego używania wody i troski o nią. W naszym świecie brakuje często szacunku dla zasobów wody, które mamy do dyspozycji. Ludzkość powinna także przezwyciężyć wizję postrzegania jej wyłącznie w kategoriach dobra konsumpcyjnego, regulowanego wyłącznie prawami handlowymi.

Papież wyraził nadzieję, że podjęte działania oraz inicjatywy przyniosą pożytek cierpiącym z powodu braku tego cennego dobra. Przypomniał również słowa św. Franciszka z Asyżu, który powiedział, że „woda jest bardzo pożyteczna, i pokorna, i cenna, i czysta”. Niech ona będzie dobrem służącym nam oraz przyszłym pokoleniom – zakończył swoje przesłanie Ojciec Święty.

***

„Atak na wodę” to tytuł raportu opublikowanego przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF z okazji obchodzonego dziś, 22 marca, Światowego Dnia Wody. Wynika z niego, że więcej dzieci umiera z powodu braku dostępu do czystej wody niż od pocisków i bomb. Ponad 2 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody, a 4,5 mld nie korzysta z bezpiecznych urządzeń higieniczno-sanitarnych. Henrietta Fore, dyrektor generalna UNICEF podkreśla, że woda jest podstawowym prawem człowieka, niezbędna dla życia.

Opublikowane dane pokazują, że w strefach przedłużających się konfliktów dzieci poniżej 15 roku życia są poddane trzy razy większemu ryzyku śmierci z powodu chorób spowodowanych brakiem dostępu do czystej wody i opieki higieniczno-sanitarnej, niż z powodu bezpośredniej przemocy. Raport pokazuje wskaźniki śmiertelności w 16 krajach, gdzie od wielu lat trwają konflikty. W  większości miejsc zapalnych dzieci poniżej 5 roku życia dotknięte są dwadzieścia razy większym prawdopodobieństwem śmierci z powodu chorób wynikających z braku dostępu do czystej wody i odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, niż na skutek bezpośredniej przemocy.

Bez dostępu do czystej wody oraz urządzeń sanitarnych dzieci oraz osoby dorosłe dotknięte są ryzykiem niedożywienia oraz chorób możliwych dzisiaj do objęcia profilaktyką. Są to  m.in. biegunka, tyfus, cholera i choroba Heinego-Medina.

Szacuje się, że 18 mln Jemeńczyków nie ma dostępu do czystej wody na skutek zniszczenia infrastruktury szpitalnej, sanitarnej oraz punktów pierwszej pomocy. Poważna epidemia cholery, która w 2017 r. wybuchała w tym kraju do dzisiaj dotknęła 1 mln 300 tys. osób. Także w Syrii rośnie zagrożenie epidemią cholery i tyfusu. W kraju tym żyje ponad 6 mln 600 tys. wewnętrznych uchodźców, którzy znajdują schronienie w prowizorycznych warunkach z powodu zbrojnego konfliktu, który trwa od 8 lat. W Sudanie oraz w krajach Afryki subsaharyjskiej setki tysięcy rodzin pije codziennie brudną wodę, szczególnie z powodu postępujących zmian klimatycznych, które wywołują suszę oraz pustynnienie ziem małych i średnich gospodarstw rolnych. Tylko w Sudanie blisko 3 mln uchodźców pozostawiło swoje domy w poszukiwaniu lepszych warunków życia, aby dostać się do wody, móc się umyć oraz uniknąć chorób zakaźnych.  

UNICEF wzywa rządy do powstrzymania ataków na obiekty zaopatrujące w wodę oraz urządzenia higieniczno-sanitarne. Apeluje także o otoczenie troską życia ludzkiego poprzez rozwój systemów wodnych i sanitarnych dostępnych dla wszystkich oraz zobowiązuje rządy do zapewnienia dostępu do wody i urządzeń sanitarnych podczas sytuacji kryzysowych. 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama