Panama: 25 tysięcy młodych z Drogi Neokatechumenalnej

Po ŚDMie wezmą udział w wielkim spotkaniu powołaniowym.

W Światowych Dniach Młodzieży bierze udział 25 tys. młodych należących do Wspólnoty Neokatechumenalnej. Uczestniczą w głównych wydarzeniach pod przewodnictwem Papieża Franciszka, a bezpośrednio po ich zakończeniu wezmą udział w wielkim spotkaniu powołaniowym.

Przygotowując się do spotkania z Ojcem Świętym członkowie Drogi Neokatechumenalnej głosili na placach i ulicach prawdziwe „misje ludowe”. Przepowiadali Ewangelię, kerygmat, Dobrą nowinę oraz dawali świadectwo osobistego doświadczenia osoby Jezusa Chrystusa. Większość z nich przybyła z Ameryki Środkowej (ponad 8 tys. osób), a także z Ameryki Południowej (ponad 4 tys.), z Ameryki Północnej około 5 tys. pielgrzymów. Obecne są też grupy z Oceanii i z Europy.

Po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży wezmą oni udział w spotkaniu powołaniowym zbierającym owoce wydarzenia. Proprowadzi je międzynarodowa ekipa Drogi Neokatechumenalnej pod przewodnictwem Kiko Argüello, Ascenciòn Romero oraz o. Mario Pezziego. Podczas tego spotkania wielu młodych podejmie wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego. Również wiele rodzin zadecyduje o wyjeździe na misje na peryferie świata, które nie znają jeszcze Ewangelii. To spotkanie będzie pieczęcią całego pielgrzymowania podjętego przez młodych podczas kilku dni spędzonych w Panamie z Papieżem Franciszkiem.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama