Wyniki XI Etapu

Komentarz do wyników po XI etapie "Klasówki" - Jan Paweł II o rodzinie. Wyniki uwzględniają reklamacje ze etapy X i XI

Sprawdzanie odpowiedzi nadsyłanych na konkurs staje się coraz trudniejsze. Są tego dwie przyczyny. Zagadnienia poruszane przez papieża nie są proste. Wymagają dogłębnej analizy jego niełatwych tekstów. To po pierwsze. Druga przyczyna - bardziej dotkliwa dla sprawdzających - to sposób udzielania odpowiedzi przez część uczestników. Sprowadza się on głównie do wklejania obszernych fragmentów papieskich pism. To przedłuża proces sprawdzania odpowiedzi, ponieważ sprawdzający są zmuszeni do przeszukiwania sporych tekstów w poszukiwaniu odpowiedniego fragmentu. Postaramy się w kolejnych turach stawiać tak pytania, by to było nie tylko niemożliwe, ale także niekonieczne. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że nie chcemy też, by konkurs miał charakter testu, na który odpowiada się jednym słowem. Chcemy, by prowokował do lektury pism Papieża Polaka i przeanalizowania ich treści.

Co do XI etapu... Najprawdopodobniej Uczestnicy zauważą, że najwięcej osób straciło punkty, odpowiadając na pytanie 2 i 5. W pytaniu drugim najczęściej pomijano wspólne obowiązki kobiety i mężczyzny w rodzinie. Jeśli ktoś tu stracił punkt, to najprawdopodobniej z tej właśnie przyczyny.

W pytaniu 5 chodziło o różnice w duszpasterstwie skierowanym do osób w separacji lub rozwiedzionych, ale nie wstępujących w nowe związki, a tych, którzy zawarli nowy związek cywilny. Wystarczyło podać 2 główne różnice zamiast szczegółowej instrukcji, jaką sformułował papież. Różnica polegała na tym, że osoby żyjące w separacji i rozwiedzione, które nie wstąpiły w nowy związek, mogą przystępować do Komunii Świętej, natomiast rozwodnicy żyjący w nowych związkach (małżonkowie niesakramentalni) nie mogą być dopuszczeni do stołu Pańskiego.

Drugi aspekt odpowiedzi - często pomijany - był taki, że duszpasterzom nie wolno podejmować jakichkolwiek działań czy organizować ceremonii, które mogłyby mieć chociaż pozór drugiego ślubu kościelnego. To niedopuszczalne, ponieważ mogłoby wprowadzać zamęt w Kościele. Pominięcie tej części odpowiedzi skutkowało utratą punktu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama