Wieczornica z okazji VII Dnia Papieskiego

Poniższy materiał jest zaplanowany jako propozycja domagająca się uwzględnienia różnorakich okoliczności, m. in.: czasu i miejsca, wieku i wrażliwości uczestników.

Zasadniczo stanowi wybraną prezentację myśli papieskich dotyczących zagadnienia obrony godności człowieka - całego człowieka i każdego człowieka. W razie potrzeby można ją skrócić lub też wydłużyć o inne odpowiednie myśli. W zależności od tego, czy rozważanie jest prowadzone w kościele, w szkole czy np. przy pomniku powinno się zadbać o właściwy wymiar modlitewno-liturgiczny (różne formy adoracji, nabożeństw – szczególnie różańcowego, czuwań, medytacji, apeli) oraz o dodatkowe detale scenograficzne (wizerunek Ojca Świętego, strój uczestników, dekoracje, oświetlenie, muzyka, elementy teatralno - dramatyczne, gadżety). Ważnym elementem będzie odpowiednio dobrany śpiew uwzględniający wrażliwość biorących udział w czuwaniu wiernych.

1. Wstęp prowadzącego. *
Mija kolejny rok od chwili, kiedy Sługa Boży Jan Paweł II powrócił do Domu Ojca. Gdy przypominamy sobie jego głos, który tak kochamy, gesty, którymi potwierdzał głoszone prawdy, postawę, w której wyrażała się wielka miłość do Boga i człowieka odczuwamy tęsknotę i wzruszenie. Nie może być inaczej. Dzięki Bożej opatrzności zostały nam bowiem podarowane wyjątkowe i jakże długie lata u boku Karola z Wadowic, Piotra Naszych Czasów. Każde wspomnienie chwil, kiedy przemawiał ze swego okna w Stolicy Piotrowej czy chociażby przy Franciszkańskiej w Krakowie, kiedy do nas przybywał, kiedy głosił Bożą prawdę, kiedy wzywał do nawrócenia i stawiania sobie wymagań, kiedy nas wspierał i wzmacniał w wierze, kiedy walczył o Boga i Ewangelię w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i w świecie, niewątpliwie wzrusza, ale również mobilizuje do pójścia w głąb.

Nie pozwala pozostawać tylko na poziomie ulotnej emocji ale domaga się od nas właściwej postawy życia, zaangażowania i czynu. Cieszymy się, że dzięki kolejnemu, już VII Dniowi Papieskiemu obchodzonemu w naszej Ojczyźnie możemy ponownie sięgnąć do papieskiego nauczania i pokrzepiać się mądrością, którą Jan Paweł II czerpał u źródeł, a więc z Bożego Objawienia. Pochylimy się dzisiaj nad tym wymiarem jego nauczania, w którym szczególnie mocno bronił ludzkiej godności. Jednocześnie razem z Benedyktem XVI i całym Kościołem będziemy dziś usilnie prosić Boga o rychłe wyniesienie na ołtarze Papieża z Polski. Posłuchajmy zatem pierwszej części papieskiego nauczania, w której mówi o aktualności problemu ludzkiej godności i jej nadprzyrodzonych źródłach.

* Prowadzącym może być kapłan, katecheta, wychowawca, nauczyciel, drużynowy, animator, lider czy inna odpowiednia osoba. Wszystkie punkty numerowane powinien odczytywać prowadzący, co będzie gwarantem ciągłości rozważań i pomocą w skupieniu. Ważne, szczególnie dla odbiorców, jest powolne i zrozumiałe odczytywanie papieskich myśli, które często są trudne, gdy słyszy się je pierwszy raz. Lektorzy koniecznie powinni wcześniej zaznajomić się z tekstem i popracować nad spójnością przekazu, logiką intonacji i akcentami, szczególnie zdaniowymi. Jako tło rozważania może być użyta muzyka, na przykład medytacyjna czy klasyczna, najlepiej jednak instrumentalna, aby nie nakładały się na siebie słowa. Dobrym uzupełnieniem wieczornicy, w zależności od okoliczności, byłaby odpowiednio opracowana prezentacja multimedialna z wykorzystaniem materiałów ukazujących Ojca Świętego w chwili, gdy szczególnie mocno broni godności pojedynczego człowieka czy też całych grup społecznych. Ożywieniem przekazu może być odtworzenie archiwalnych wystąpień Jana Pawła II

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |