Na ziemi męczenników

94. Pielgrzymka zagraniczna Jana Pawła II - Ukraina 23-27.06.2001 r.

Zanim około sto pięćdziesiąt tysięcy wiernych powitało Papieża na położonym na obrzeżach Kijowa sportowym lotnisku "Czajka" tysiące osób wypełniało dwa kijowskie kościoły katolickie: położony w centrum kościół św. Aleksandra i znajdującą się w innej części miasta świątynię pw. Św. Michała, o prawo do której wciąż zabiegają miejscowi katolicy, użytkując go jedynie z okazji niedziel i świąt. Przez całą noc w tych kościołach trwała modlitwa, ale wielu pielgrzymów koło północy zaczęło kierować się w stronę odległego o 20 km. od centrum miasta kompleksu sportowo- lotniczego "Czajka" .

Tam, wokół ołtarza zbudowanego w formie wielkiej łodzi z wyrastającym ku górze krzyżem oraz trzema ikonami, od wczesnych godzin porannych trwała modlitwa. Oprócz tradycyjnych pieśni i wspólnej jutrzni wierni mogli także usłyszeć wykonywane przez dziecięcy chór z Winnicy piosenki Arki Noego śpiewane po ukraińsku. Dyrygujący zespołem br. Justyn nie ukrywał swego zadowolenia z prawykonania tych przebojów tu, nad Dnieprem. Sam kierował także wspólnymi modlitwami i śpiewem. Symbolika papieskiego ołtarza łączy w sobie nie tylko elementy ewangeliczne, ale także bardzo czytelne dla tutejszych katolików akcenty tradycji ukraińskiej.

Pięciożaglowa łódź, ustawiona frontem do uczestników liturgii, niejako "wpływała" w zgromadzone na lotnisku tłumy rzesze wiernych. Wyraźnie zaznaczono także wielki napis stanowiący hasło papieskiej pielgrzymki: ŇChrystus drogą, prawda i życiem". Niestety, nie wykorzystano wszystkich przygotowanych tu miejsc. Ze względu na nie najlepszą pogodę i nadzwyczajne (a odnoszę wrażenie, że czasem wręcz niepotrzebne) środki bezpieczeństwa, wielu chętnych, zwłaszcza mieszkańców Kijowa, po prostu zrezygnowało.

Dzięki bezpośredniej transmisji państwowej telewizji Mszę obejrzała cała Ukraina, zaś w sektorach miejsca zajęło około 150 tysięcy wiernych. Ołtarz o szerokości 35, długości 65 i wysokości 24 metrów nawiązuje do odwiecznego symbolu chrześcijaństwa. Na łodzi, oprócz wyniosłego krzyża, znajdują się kopie trzech sławnych ikon. Centralne miejsce zajęła ikona Matki Bożej Modlącej się z kijowskiej cerkwi św. Zofii. Kiedy w latach 30. świątynia została zburzona przez bolszewików, znajdujące się na ścianie absydy malowidło pozostało nietknięte.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama