Pierwszy komentarz

Czwartek, 11 września 2003 r. , Bratysława

Pierwsze chwile spędzone przez Papieża w Bratysławie wskazują na najważniejsze treści tej pielgrzymki, która odbywa się pod hasłem: "Wierni Chrystusowi, Wierni Kościołowi".

Jan Paweł II w pierwszym wystąpieniu wyraźnie zaakcentował wolę umocnienia Słowaków w wierze, m.in. poprzez przypomnienie religijnej tradycji tego narodu. „Do ukształtowania się społecznych i religijnych dziejów Słowacji – powiedział na lotnisku - swój wkład wnieśli też odważni i gorliwi świadkowie Ewangelii, których chciałbym tutaj wszystkich z wdzięcznością wymienić. Mam na myśli przede wszystkim sławnych Braci z Salonik, świętych Cyryla i Metodego, Apostołów Narodów Słowiańskich, ale także pozostałych, którzy dowiedli swych cnót w ofiarnej służbie Bogu i bliźniemu. Dojdą do nich obecnie także biskup Vasiľ Hopko i siostra zakonna Zdenka Schelingová, których w najbliższą niedzielę z radością dodam do grona błogosławionych. Wszyscy oni pozostawili owocne bruzdy dobra w kulturze społeczeństwa słowackiego. W ten sposób dzieje tego kraju są w wielkim stopniu historią wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi”.

Druga część papieskiego nauczania odnosi się do aktualnych – moralnych i społecznych problemów tego kraju. W kontekście wielkiej dyskusji, jaka toczy się na Słowacji od wielu tygodni w sprawie kolejnej nowelizacji w celu poszerzenia i tak bardzo liberalnej ustawy aborcyjnej, Papież jasno opowiedział się po stronie obrońców życia: „Tylko budując społeczeństwo, które – mimo ofiar i trudności – szanuje ludzkie życie we wszystkich jego przejawach, (...) można zapewnić przyszłość na trwałych podstawach i pomyślną dla wszystkich”.

Jak się wydaje, głos Ojca Świętego będzie na trwałe zapamiętany przez społeczeństwo słowackie, gdy jego przedstawiciele będą decydować o dalszych losach tej ustawy. Dzisiaj dziennikarze zbierający głosy słowackiej młodzieży, która przyszła na lotnisku mówili, że deklaruje ona wierność papieskiemu przesłaniu, wbrew temu co mówią media i politycy.

Bardzo ważne były fragmenty wystąpienia prezydenta Schustera, który jednoznacznie zadeklarował wsparcie dla papieskiej wizji budowania nowego ładu w Europie w oparciu o wartości etyczne i obywatelskie, a także jego wsparcie dla słowackiego konkordatu, który także znalazł się w ogniu krytyki medialnej przed pielgrzymką.

W bardzo ciepłej atmosferze upłynęło także spotkanie z Prezydentem Słowacji w Nuncjaturze, gdzie Papież podziękował Schusterowi za zawetowanie projekty ustawy rozszerzającej możliwość stosowania aborcji na Słowacji. W tej chwili sprawa znajduje się w Trybunale Konstytucyjnym, od rozstrzygnięcia Trybunału zależeć będą dalsze losy tej ustawy.

Pierwsze chwile na słowackiej ziemi upłynęły więc nie tylko w atmosferze zwyczajnych w takich okolicznościach konwenansów, lecz istotnych deklaracji, które jak się wydaje, wyznaczać będą także klimat dalszej wizyty. Ojciec Święty wydaje się być w dobrej formie, choć niewątpliwie zauważalne są wszystkie znane ograniczenia jego sprawności fizycznej.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama