Spotkanie w katedrze św. Wita

Ostatnim punktem pierwszego dnia pielgrzymki Benedykta XVI było spotkanie z duchowieństwem czeskim oraz przedstawicielami zgromadzeń zakonnych w katedrze św. Wita. Papież wszedł honorowym wejściem Złotą Bramę, przeznaczonym niegdyś tylko dla władców.

Wprowadzał go prepozyt kapituły metropolitalnej bp Vaclav Maly, który jednocześnie jest głównym organizatorem pielgrzymki. Papież najpierw poszedł do kaplicy św. Wacława, gdzie modlił się przy relikwiach tego świętego. Później podszedł do głównego ołtarza. W imieniu wszystkich zgromadzonych powitał go kard. Miloslav Vlk, metropolita praski. Przypomniał, że katedra, którą zbudował cesarz Karol IV dla Kościoła nadal nie została zwrócona, choć „możemy z niej korzystać”.

Podkreślił, że cały Kościół czeka na spotkanie z papieżem, aby zostać umocnionym. W wystąpieniu papieskim po raz kolejny pojawił się wątek przypomnienia postaci czeskich męczenników, którzy przez wieki świadczyli o wierności Kościołowi. W tym kontekście obok świętych związanych z Pragą: Wacława, Wojciecha, Jana Nepomucena przypomniał dwóch arcybiskupów praskich z okresu komunistycznego, kardynałów Josefa Berana i Frantiszka Tomaszka oraz nie wymienionych z nazwiska biskupów, księży, osoby zakonne i wiernych świeckich, którzy mężnie przeciwstawiali się prześladowaniom komunistycznym. „Ich bohaterstwo, podkreślił papież, przypomina, że tylko z osobistego poznania i głębokiej więzi z Chrystusem możliwe jest czerpanie energii duchowej, aby w pełni urzeczywistnić powołanie chrześcijańskie”.

Jakby podkreślając w ten sposób, że w czasach trudniejszych, niż współczesne, ta osobista więź z Chrystusem była decydująca, aby zachować wierność i skutecznie prowadzić Kościół. Następnie zachęcił, aby Kościół w Czechach dbał o czytelność orędzia ewangelicznego, oraz, by miłość Chrystusa jaśniała w każdej parafii i wspólnocie, w różnych stowarzyszeniach i ruchach. Nawiązując do 20. rocznicy upadku komunizmu w Czechosłowacji podniósł kwestię problemów wynikających z zagospodarowania wolności i życiem według Ewangelii. Zachęcił do zaangażowania się w życie społeczne, a zwłaszcza projekty charytatywne, szkolnictwo katolickie i wychowanie młodzieży. Po raz kolejny więc papież akcentował wagę spraw związanych z wychowaniem młodego pokolenia Czechów, podobnie uczynił w czasie porannego spotkania w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej.

Papież miał bardzo intensywny dzień i widać już było w czasie spotkania jego zmęczenie. Z prawdziwym zachwytem jednak ogarniał wzrokiem imponujące wnętrze katedry, podkreślając jej niezwykłe piękno.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama