Wizyta "ad limina" biskupów Nigerii

Episkopat Nigerii rozpoczął wizytę ad limina Apostolorum. Benedykt XVI przyjął 5 lutego pięciu biskupów tego kraju, przybyłych z kard. Anthonym Olubunmi Okogie.

Blisko trzykrotnie większą od Polski Nigerię zamieszkuje 140 milionów ludzi. 43 proc. z nich wyznaje islam, a kolejne 40 proc. stanowią chrześcijanie. Katolikiem jest co siódmy Nigeryjczyk.

Początki chrystianizacji terenów obecnej Nigerii sięgają XV w. Pierwszą diecezję na wyspie Sao Tomé erygowano w 1534 r., jednak chrystianizacja kraju rozpoczęła się dopiero w XIX w., czyli od czasów, gdy stał się on kolonią brytyjską. Ewangelizację ułatwił rozwój środków transportu po I wojnie światowej. Aktualnie Kościół katolicki ma w Nigerii 9 metropolii, 41 diecezji i dwa wikariaty apostolskie. W niektórych diecezjach ponad połowę mieszkańców stanowią katolicy. Są jednak i takie tereny, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie są oni niewielką mniejszością.

Nigeria uzyskała niepodległość w 1960 r., jednak na drogę demokracji weszła dopiero 10 lat temu. Tamtejszy Kościół często staje w obronie pokoju i praw człowieka, piętnuje trybalizm, przemoc i plagę korupcji. Paradoksalnie wyzwaniem jest nawet szybki wskaźnik wzrostu Kościoła – mówi przyjęty dziś przez Papieża arcybiskup stołecznej Abudży, John Olorunfemi Onaiyekan:

„Liczba katolików nadal wzrasta – powiedział Radiu Watykańskiemu nigeryjski hierarcha. – Przybywa też powołań zarówno kapłańskich, jak i zakonnych. I to jest realne wyzwanie. Mamy diecezje, gdzie nie ma wystarczająco księży z uwagi na dużą liczbę katolików. Jeśli ksiądz co niedzielę odprawia Mszę, na którą przychodzi 5 tys. wiernych, to można nie bez racji pytać ile zostaje mu czasu na duszpasterstwo bardziej indywidualne. Na szczęście są inne sposoby pomagania ludziom, choćby przez grupy świeckich, przez współpracowników duszpasterskich itd.

Innym wyzwaniem - kontynuuje arcybiskup Abudży - jest wielka liczba chłopców i dziewcząt, którzy chcą poświęcić własne życie na służbę Kościołowi, jako księża czy siostry zakonne. Jak rozeznać, czy są to autentyczne powołania? Jeśli ich przyjmujemy do seminariów czy domów formacji, to trzeba ich dobrze przygotować. A kiedy w seminarium jest 400 czy 500 kleryków, to proces formacji staje się wielkim wyzwaniem.

- Kolejne z wyzwań to relacja między Kościołem a społeczeństwem nigeryjskim w ogólności, pomiędzy państwem a Kościołem. Nigeryjskie społeczeństwo jest bardzo złożone. W kraju żyje ponad 250 różnych grup etnicznych. Do tego dochodzi problem pluralizmu religijnego. Zwykło się mówić, że w Nigerii mamy chrześcijan i muzułmanów. Jednak nie wolno zapominać, że chrześcijanie należą do wielu różnych wspólnot. Zdajemy sobie sprawę, że nawet jako chrześcijanie mamy różne punkty widzenia. W sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktów między chrześcijanami i muzułmanami, to stoją za nimi ekstremistyczne grupy z obu stron: zarówno fanatycy muzułmańscy, jak i chrześcijańscy. Jako Kościół katolicki jesteśmy organizmem zdrowym, to przyznają nawet muzułmanie. Uznają, że dzięki temu, iż nasz Kościół wprowadził bardzo jasne reguły dialogu z muzułmanami, których z uwagą przestrzegamy, wypracowaliśmy model kontaktów z muzułmanami, który naprawdę sprzyja dobrym relacjom i wzajemnemu poszanowaniu.

- W Nigerii mamy Krajową Radę Międzyreligijna, złożoną ze zwierzchników chrześcijaństwa i islamu. Jako przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii występuję w roli zwierzchnika chrześcijan. Z sułtanem z Sokoto, który jest uznawany za zwierzchnika muzułmanów, spotykamy się regularnie. Wspólnie staramy się określić stojące przed nami wyzwania. Przykładowo: dobre sprawowanie rządów, bieda, choroby, AIDS. Wskazujemy na wartości duchowe, wspólne dla chrześcijan i muzułmanów. W ten sposób próbujemy stawić czoła wyzwaniom. Mamy nadzieję, że krocząc tą drogą zdołamy przezwyciężyć złą sławę, jaka przylgnęła do Nigerii: że jest to kraj, w którym muzułmanie i chrześcijanie nigdy nie żyją w pokoju. A to nie jest prawda. Mam nadzieję, że gdy zakończymy tę wizytę ad limina, to będziemy wracać z nowym apostolskim zapałem do pracy, która nas czeka” - powiedział abp Onaiyekan.

60 nigeryjskich biskupów odbywa wizytę ad limina w dwóch grupach. Z całym episkopatem Nigerii Benedykt XVI spotka się na wspólnej audiencji 14 lutego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama