Potrzeba przykładów życia zgodnego z Ewangelią

Do troski o głębokie życie wewnętrzne Papież zachęcił 4 grudnia biskupów Chile, przybyłych z wizytą ad limina. - donosi Radio Watykańskie. Benedykt XVI przypomniał, że najlepsze inicjatywy duszpasterskie dojrzewają przy modlitwie.

Nawiązał do wskazań duszpasterskich chilijskiego episkopatu, przygotowanych na najbliższe cztery lata. Mają one służyć rozbudzaniu wśród wiernych radości z wyznawania Chrystusa i większej świadomości misyjnej.

„To wielkie ewangelizacyjne przedsięwzięcie, któremu zdecydowanie się poświęciliście, wymaga od wszystkich szczególnego wysiłku oczyszczenia i miłości” – powiedział Papież. Zwrócił uwagę, że dzisiejszy człowiek pilnie potrzebuje przykładów życia naprawdę ewangelicznego i konsekwentnego. „Dlatego świętość wszystkich członków Kościoła, a zwłaszcza jego pasterzy, jest jednym z najcenniejszych darów, jakie możecie ofiarować swym braciom. Liczni święci i błogosławieni waszego kraju przez swoje wspaniałe świadectwo wiary i zaangażowania w służbie braciom są dziedzictwem nie tylko Kościoła katolickiego, ale całego chilijskiego społeczeństwa. Pamiętając o nich, nie przestawajcie niestrudzenie głosić powszechnego powołania do świętości” – zachęcił chilijskich biskupów Benedykt XVI.

Papież wskazał, że księża wśród swych licznych zajęć winni zawsze dawać pierwszeństwo modlitwie i Eucharystii. Podkreślił znaczenie coraz lepszej formacji intelektualnej i duchowej kandydatów do kapłaństwa. Wiernym świeckim należy dać odpowiednie wychowanie do wiary i bliższy kontakt ze Słowem Bożym, prowadzący do większego zaangażowania misyjnego. Całe społeczeństwo potrzebuje światła wiary, a zwłaszcza świat kultury, nauki i polityki. Benedykt XVI zwrócił uwagę na promowanie rodziny opartej na małżeństwie, zapewnianie sprawiedliwych warunków pracy, pomoc najuboższym, ochronę środowiska, obronę życia i prawa rodziców do wychowania moralnego dzieci.

Wizytę ad limina chilijscy biskupi połączyli z obradami 96. sesji plenarnej episkopatu. 3 grudnia wybrali jego nowym sekretarzem generalnym biskupa pomocniczego Valparaíso, Santiago Silvę Retamalesa. Zgodnie ze statutami Konferencji Episkopatu Chile będzie on równocześnie delegatem do Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg