Watykan: Papież apeluje o dobrą formację polityków katolickich

Ojciec Święty zwrócił uwagę na pilną potrzebę formacji nowego pokolenia katolików zaangażowanych w politykę. Benedykt XVI przyjął dziś na audiencji uczestników XXIII sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Z tej okazji przypomniał, że katolicy obecni w życiu publicznym powinni konsekwentnie wyznawać swą wiarę, posiadać surowe zasady moralne, zdolność oceny kulturowej, kompetencje zawodowe oraz zamiłowanie do służby na rzecz dobra wspólnego. Głównym tematem obrad Rady była refleksja nad aktualnością wydanej przed 20 laty adhortacji apostolskiej Christifideles laici.

Papież określił ten wydany przez Jana Pawła II dokument podsumowujący Synodu Biskupów z 1987 r. „magna charta” współczesnego laikatu katolickiego. Podkreślił, że nadal jest on pomocny w rozeznaniu, pogłębieniu i ukierunkowaniu zaangażowania świeckich w Kościele. Dzięki niemu w wielu Kościołach partykularnych rozwinęło się uczestnictwo świeckich. Okazało się ono bardzo pozytywne, jeśli kierowało się autentycznym „sensus Ecclesiae” – zaznaczył Benedykt XVI.

Ojciec Święty przypomniał, że kiedy mówi się o laikacie katolickim, ma się na myśli niezliczone osoby ochrzczone, zaangażowane w swój rozwój jako uczniów i świadków Pana oraz w odkrywanie i doświadczanie prawdy i radości, płynących z bycia chrześcijanami. Obecna sytuacja kulturalna i społeczna sprawia, że ta działalność apostolska staje się jeszcze pilniejsza, aby pełnymi garściami dzielić się skarbem łaski i świętości, nauki, kultury i dzieł, które składają się na nurt tradycji katolickiej. Papież zachęcił Radę ds. Świeckich szczególnie do pracy z młodzieżą, a więc i kontynuacji jej światowych spotkań, czyli „globalnych pielgrzymek młodych ludzi w imię Chrystusa”.

Benedykt XVI zwrócił szczególną uwagę na kwestię godności i uczestnictwa kobiet w życiu Kościoła i społeczeństwa. Podkreślił, że mężczyzna i kobieta, posiadający jednakową godność, są wezwani do wzajemnego ubogacania się nie tylko w małżeństwie i rodzinie, ale także we wszystkich wymiarach życia społecznego. Od kobiet chrześcijańskich wymaga się wiedzy i odwagi w podejmowaniu ambitnych zadań, w czym nie omieszkają okazać się im przydatne cechujące je skłonność do świętości, szczególna bystrość w rozpoznawaniu prądów kulturowych naszych czasów oraz wyjątkowe zamiłowanie do troski o to, co ludzkie. Papież podkreślił ogromne uznanie Kościoła dla udziału kobiet w jego misji na służbie szerzenia Ewangelii.

Zakończenie wystąpienia Benedykt XVI poświęcił przypomnieniu roli chrześcijan we współczesnym świecie. Zaznaczył, że odpowiedzialności wiernych świeckich powierzone jest każde środowisko, sytuacja i działalność, w której trzeba okazać jedność wiary i życia. Laikat powinien kierować się pragnieniem przekazania daru spotkania z Chrystusem i pewnością godności osoby ludzkiej. Zadaniem katolików świeckich jest świadectwo miłości szczególnie wobec najuboższych, cierpiących i potrzebujących oraz budowanie sprawiedliwości i pokoju między ludźmi, aby przed Ewangelią otworzyć nowe drogi.

„Proszę zatem Papieską Rady ds. Świeckich, aby otoczyła troską duszpasterską formację, świadectwo i współpracę wiernych świeckich w najrozmaitszych sytuacjach, w których chodzi o autentyczną ludzką jakość życia w społeczeństwie. W szczególny sposób stwierdzam pilną konieczność ewangelicznej formacji i pasterskiej troski o nowe pokolenia katolików zaangażowanych w politykę. Powinni oni konsekwentnie wyznawać swą wiarę, posiadać surowe zasady moralne, zdolność oceny kulturowej, kompetencje zawodowe oraz zamiłowanie do służby na rzecz dobra wspólnego” – stwierdził Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»