Benedykt XVI: Maryja znakiem nadziei

Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Pius XII ogłosił w roku 1950. Kościół jednak zawsze wyznawał, że Maryja z duszą i ciałem wzięta została do nieba.

Dla wiernych wszystkich czasów jest ona znakiem niezachwianej nadziei, wskazującym, że kto żyje miłością Boga i bliźniego, zostanie przemieniony na obraz zmartwychwstałego Chrystusa.

Do najstarszej uroczystości maryjnej Benedykt XVI nawiązał 15 sierpnia w rozważaniu na Anioł Pański. Spotykając się z wiernymi na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castelgandolfo, przypomniał, że Biblia po raz ostatni wspomina o Maryi obecnej na modlitwie w Wieczerniku przed zesłaniem Ducha Świętego. Podwójna tradycja z Jerozolimy i Efezu świadczy o „zaśnięciu” Maryi w Bogu, jak wyznają Kościoły wschodnie. Już w VIII wieku Jan Damasceński otwarcie sformułował prawdę o cielesnym wniebowzięciu Maryi, która trwając poprzez wieki ujęta została w dogmat.

„Jak uczy Sobór Watykański II, Najświętszą Maryję Pannę zawsze należy widzieć w łączności z misterium Chrystusa i Kościoła. W tej perspektywie «Matka Jezusa doznaje już chwały co do ciała i duszy, będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, dopóki nie nadejdzie dzień Pański, przyświeca Ona pielgrzymującemu Ludowi Bożemu jako znak niezachwianej nadziei i pociechy»” – przypomniał Papież nauczanie soborowej konstytucji o Kościele. Zauważył przy tym, że z raju Maryja nieustannie czuwa, zwłaszcza w trudnych godzinach próby, nad swymi dziećmi, które sam Jezus jej powierzył, nim umarł na krzyżu. Nawiązał też do licznych świadectw o macierzyńskiej opiece Maryi napotykanych w jej sanktuariach. Wymienił Lourdes, gdzie za miesiąc uda się, by uczcić 150-lecie tamtejszych objawień, oraz Częstochowę.

Po polsku Papież powiedział:

„Jednoczę się w duchu z pielgrzymami, którzy gromadzą się na Jasnej Górze i wielu innych sanktuariach maryjnych. Wniebowzięta Matka Chrystusa niech otacza was płaszczem swojej opieki i wyprasza wszelkie potrzebne łaski. Niech wam Bóg błogosławi” – powiedział Benedykt XVI, pozdrawiając Polaków.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama