Benedykt XVI do ambasadora Gabonu o potrzebie współpracy na rzecz pokoju, sprawiedliwości i dobrobytu

„Zachęcam wszystkich - władze i ludzi dobrej woli, szczególnie na drogim mi kontynencie afrykańskim - do zaangażowania na rzecz świata coraz bardziej pokojowego, braterskiego i solidarnego".

Wezwanie to wystosował Papież, przyjmując nowego ambasadora Gabonu przy Stolicy Apostolskiej. Firmin Mboutsou złożył 26 czerwca listy uwierzytelniające.

Prawdziwy pokój – podkreślił Benedykt XVI – niemożliwy jest bez sprawiedliwości, bez walki z korupcją, bez poszanowania prawa i wolności. Trzeba się starać, by z bogactw naturalnych danego kraju mogli korzystać jego mieszkańcy. Kościół pragnie współpracować ze wszystkimi, którzy troszczą się o budowę społeczeństwa respektującego podstawowe prawa człowieka. Papież wyraził zadowolenie z dobrze układających się już od 40 lat stosunków dyplomatycznych między Stolica Apostolska a Gabonem.

Przypomniał wizytę, którą w styczniu 2008 r. odbył w tym kraju watykański sekretarz ds. relacji z państwami, abp Dominique Mamberti, jak też podpisane wcześniej porozumienia – m.in. z 2001 r. w sprawie szkolnictwa katolickiego. Kościół daje w Gabonie wkład w edukację i opiekę zdrowotną, a jego dobroczynna działalność cieszy się pełnym uznaniem prawnym ze strony państwa. Pragnie on też lepiej rozwinąć duszpasterstwo w gabońskich siłach zbrojnych. Ojciec Święty zaznaczył, że pełnią one służbę na rzecz pokoju, sprawiedliwości i bezpieczeństwa nie tylko na terenie kraju, ale w całym regionie.

Nowy gaboński ambasador przy Watykanie, Firmin Mboutsou, ma 51 lat. Jest z zawodu dziennikarzem. Był w latach 1991-1996 dyrektorem radia i telewizji Gabonu. Ostatnio (2000-2008) reprezentował swój kraj jako ambasador w Gwinei Równikowej.

«« | « | 1 | » | »»