Benedykt XVI o problemach Afryki

W przesłaniach, które Benedykt XVI skierował do sześciu dyplomatów afrykańskich, podjął typowe problemy Czarnego Lądu. Przedstawicielowi Tanzanii wyraził uznanie dla stabilizacji politycznej i atmosfery tolerancji w tym wschodnioafrykańskim kraju.

Do zgodnego współistnienia różnych grup etnicznych i religijnych przyczynili się tam tacy przywódcy, jak jego pierwszy prezydent, Julius Nyerere. Tanzańscy politycy dają wkład w proces pokojowy, zwłaszcza w Regionie Wielkich Jezior. Kraj ten mimo własnych trudności ekonomicznych przyjął wielu uchodźców. Niepokój budzą takie zjawiska, jak nasilenie w całym regionie handlu bronią i przerwanie pewnych inicjatyw dialogu.

Godne uznania wysiłki w zwalczaniu ubóstwa i jego przyczyn podejmuje Uganda. W przesłaniu do jej ambasadora Benedykt XVI zwrócił uwagę na walkę z epidemią AIDS, której skutecznie zapobiega się tam propagując wstrzemięźliwość seksualną i wierność małżeńską. Ciesząc się osiągniętymi porozumieniami pokojowymi wyraził nadzieję, że wszyscy, którzy z powodu konfliktu musieli opuścić swe domy, będą mogli do nich powrócić. Również Liberia, która od dwóch lat ma stały, wybrany demokratycznie rząd, prowadzi dzieło odbudowy. Zwracając się do jej przedstawiciela, Ojciec Święty dał wyraz zadowoleniu z ubiegłorocznej (z listopada 2007 r.) decyzji Międzynarodowego Funduszu Walutowego o podjęciu kroków, by znieść zadłużenie tego kraju. Jego ludności trzeba zapewnić wyjście z nędzy, braku zabezpieczenia żywnościowego i bezrobocia. Kościół w Liberii daje ważny wkład w edukację, tak konieczną dzieciom i młodzieży po wstrząsie przeżyć wojennych.

W przesłaniu do ambasadora Czadu Papież życzył autentycznego pojednania i solidarnej pomocy międzynarodowej. Nawiązał do swego niedawnego (z 6 lutego) apelu na rzecz ludności tego kraju, gdzie znalazło też schronienie wielu uchodźców z zewnątrz. Ponadto poparł wysiłki podejmowane tam dla polepszenia relacji między chrześcijanami i muzułmanami. Sprawę stosunków między wyznawcami obu religii podjął także, zwracając się do przedstawicieli Gwinei i Nigerii. Jednocześnie w przesłaniach do nich skierowanych zachęcił do międzynarodowej współpracy dla dobra ludów potrzebujących pomocy. Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie, jakie ma na kontynencie afrykańskim państwo tak wielkie, jak Nigeria. Wnosi ona wkład w pojednanie w innych krajach Czarnego Lądu, zmaga się jednak z wieloma wewnętrznymi problemami.

«« | « | 1 | » | »»