Msza Krzyżma w Watykanie: Benedykt XVI o istocie kapłaństwa

„Stać przed Bogiem i Mu służyć" - te słowa z Księgi Powtórzonego Prawa Benedykt XVI wskazał jako istotę kapłaństwa. Papież przewodniczył rano w Bazylice Watykańskiej Mszy Krzyżma koncelebrowanej wraz z księżmi diecezji rzymskiej. Liturgia ta jest znakiem jedności kapłanów ze swym biskupem. Refleksją o kapłaństwie była też papieska homilia.

Na co się zdecydowaliśmy? Co to znaczy być kapłanem Jezusa Chrystusa? – pytał Papież. Nawiązując do drugiej modlitwy eucharystycznej, przypomniał słowa kapłanów: „Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli”. Eucharystia winna być centrum kapłańskiego życia jako trwanie przed Bogiem obecnym – podkreślił Ojciec Święty. Zaznaczył, że kapłańskie stanie przed Bogiem oznacza też czuwanie.

Ksiądz powinien być kimś, kto czuwa. Winien stać na straży w obliczu napierających mocy zła. Winien budzić świat dla Boga. Ma stać na nogach: czujny wobec biegu wydarzeń, niezachwiany w prawdzie, wytrwały w czynieniu dobra. Stanie przed Bogiem w głębi serca zawsze winno być również wstawianiem się za ludźmi u Pana, który niegdyś przed Ojcem obarczył się naszym cierpieniem. Winno być też przyjęciem Chrystusa, w Jego słowie, prawdzie i miłości. Kapłan ma być prawy, nieustraszony i gotowy na przyjęcie nawet zniewag ze względu na Boga, jak to opisują Dzieje Apostolskie: „cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia [Jezusa]”.

Papież zachęcił, by będąc blisko Boga, księża nie ulegali rutynie oraz aby pełnili swą posługę w bojaźni Bożej. Po homilii wszyscy koncelebrujący Mszę z Papieżem odnowili swe przyrzeczenia kapłańskie. Następnie poświęcono święte oleje: katechumenów, chorych i krzyżma.

Święcone dziś przez biskupów oleje: krzyżma, chorych i katechumenów pozyskiwane są z oliwek. Służą do liturgicznych namaszczeń. Oleju chorych używa się w sakramencie namaszczenia chorych. Olejem katechumenów naznacza się kandydatów do chrztu. Właściwy olej święty, będący mieszaniną oliwy z wonnym balsamem, nazywany jest krzyżmem. Stosuje się go do namaszczania nowo ochrzczonych i bierzmowanych oraz przyjmujących sakrament święceń kapłańskich i biskupich. Krzyżmo jest również używane podczas obrzędów poświęcenia kościoła i ołtarza.

«« | « | 1 | » | »»