Anioł Pański z Papieżem: Pokój płynie z odpowiedzialności rodzinnej

Do ścisłego związku między rodziną, społeczeństwem, a budowaniem pokoju Papież nawiązał w rozważaniu na Anioł Pański.

Przestrzegł, że kto nawet nieświadomie działa na szkodę instytucji rodziny i ją osłabia, naraża na szwank pokój całej wspólnoty narodowej i międzynarodowej, gdyż osłabia instytucję, która jest faktycznie główną szkołą pokoju.

„Nie żyjemy obok siebie przez przypadek; wszyscy idziemy tą samą drogą jako ludzie, a zatem jako bracia i siostry – powiedział Benedykt XVI. – Naprawdę ważne jest więc, aby każdy podjął własną odpowiedzialność przed Bogiem i uznał w Nim pierwotne źródło swego istnienia i istnienia innych. Z tej świadomości płynie staranie, aby uczynić z ludzkości prawdziwą wspólnotę pokoju, stosującą się do wspólnego prawa, które pomoże wolności być naprawdę sobą, i które ochroni słabego przed nadużyciami silniejszego.

Z inicjatywy Kościoła na wszystkich kontynentach organizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw z okazji Światowego Dnia Pokoju. W Rzymie noworoczną manifestację pod hasłem „Pokój dla wszystkich ziem” zorganizowała Wspólnota św. Idziego. Marsz zakończył się modlitwą Anioł Pański z Papieżem. Na wypełniony po brzegi Plac św. Piotra przybyła też młodzież z wielu krajów Europy, spędzająca Nowy Rok w Rzymie z inicjatywy księży orionistów. Obecna była również reprezentacja Włoskiego Centrum Sportowego z „Pochodnią pokoju”, która w specjalnym maratonie ma dotrzeć do Ziemi Świętej. Pozdrawiając uczestników wszystkich pokojowych manifestacji Benedykt XVI zachęcił, aby zawsze byli świadkami pokoju i pojednania. Podziękował też członkom Ruchu Miłości Rodzinnej, którzy w sylwestrową noc podjęli inicjatywę modlitwy na Placu św. Piotra. W pierwszym dniu Nowego Roku Papież życzył, aby dla wszystkich był on spokojny i owocny.

„Pozdrawiam wszystkich Polaków - powiedział po polsku Papież. Patronce dnia dzisiejszego Maryi Matce Bożej zawierzam rozpoczynający się rok. Niech będzie szczęśliwy i obfituje w łaski. Serdecznie wam błogosławię”.

W słowie do swych rodaków Benedykt XVI pozdrowił młodocianych kolędników, którzy już po raz 50. zbierają w Niemczech fundusze na misje w ramach dziecięcej Akcji Trzech Króli. Natomiast po włosku Papież podziękował prezydentowi Giorgio Napolitano za przesłane wczoraj noworoczne życzenia.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama