Benedykt XVI do biskupów z Beninu: Kościół przystosowuje się do kultury, ale także ją przemienia

Uznanie dla ewangelicznej odwagi w kierowaniu ludem Bożym pośród licznych trudności wyraził Papież episkopatowi Beninu z okazji jego wizyty ad limina Apostolorum.

Benedykt XVI przyjął 20 września w Castelgandolfo na audiencjach prywatnych 5 biskupów i jednego administratora diecezji z tego zachodnioafrykańskiego kraju. Następnie spotkał się z całą tamtejszą hierarchią. Wykazała ona – powiedział Ojciec Święty – pasterską troskę wobec problemów przeżywanych przez społeczeństwo, zwłaszcza w dziedzinie sprawiedliwości i praw człowieka. We wszystkich sytuacjach głosiła niestrudzenie opartą na Ewangelii naukę Kościoła, wzbudzając nadzieję w sercach oraz przyczyniając się do utrzymania w narodzie jedności i zgody.

Papież zwrócił uwagę na duży wpływ miejscowych tradycji na życie społeczne Beninu. Należy popierać to, co jest w nich wartościowe, odrzucając jednak elementy przynoszące szkodę. By móc konfrontować swą wiarę z wierzeniami tradycyjnymi, chrześcijanie potrzebują solidnej formacji. Benedykt XVI wskazał na wartość świadectwa dawanego przez osoby zakonne – zwłaszcza przez stosunkowo liczne w Beninie wspólnoty kontemplacyjne. Podkreślił znaczenie widocznych dla społeczeństwa znaków obecności Kościoła, wśród których szczególne miejsce zajmuje żywo przeżywana liturgia. Ważne jest, by wierni uczestniczyli w niej w sposób pełny, czynny i owocny.

„Dla dobra tego udziału słuszne jest zgodzić się na pewne przystosowania, odpowiednie do różnych kontekstów kulturowych – z poszanowaniem norm ustalonych przez Kościół – mówił Papież. Niemniej jednak, aby nie wprowadzać do liturgii elementów kulturowych niezgodnych z wiarą chrześcijańską czy działań mogących wywołać zamieszanie, trzeba zapewnić seminarzystom i księżom solidną formację liturgiczną. Pozwoli im ona pogłębić znajomość podstaw, znaczenia i wartości teologicznej obrzędów liturgicznych”.

Ojciec Święty pochwalił biskupów Beninu za odważną obronę wartości rodziny i respektowania życia w sytuacjach, gdy były zagrożone błędnymi wzorcami ideologicznymi. Zachęcił, by kontynuowali to zaangażowanie, będące służbą całemu społeczeństwu. Wyraził też satysfakcję z dobrze się tam na ogół układających relacji między chrześcijanami i muzułmanami, podkreślając potrzebę szczerego dialogu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama