Biskupi Beninu z wizytą "ad limina Apostolorum"

Trwa wizyta "ad limina Apostolorum" biskupów z Beninu.

Ten zachodnioafrykański kraj jest trzykrotnie mniejszy od Polski (112.620 km²) a zamieszkuje go ok. 7,5 mln osób (7 649 360). Dwie trzecie ludności wyznaje tradycyjne religie afrykańskie, 10% islam, a katolicy stanowią niespełna ¼ mieszkańców kraju (23%). Na terytorium Beninu mieszka 40 różnych grup etnicznych. Pierwsze próby ewangelizacji sięgają XVII wieku, ale o regularnej działalności misyjnej można mówić dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W 1883 r. powstała Prefektura Apostolska Dahomeju, a w 1955 r. utworzono hierarchię. Przed pięćdziesięciu laty przyjął sakrę pierwszy miejscowy biskup – późniejszy bliski współpracownik papieży Pawła VI i Jana Pawła II – kard. Bernardin Gantin.

Na terenie Beninu istnieje dziesięć diecezji, w całym kraju pracuje ponad 543 księży, a na jednego kapłana przypada około 4 tys. wiernych. W działalności misyjnej księży wspomaga około 800 zakonnic. Dużą rolę w życiu duchowym tamtejszego Kościoła odgrywają klasztory mnisze trapistów i trapistek, trzy klasztory benedyktyńskie oraz jeden sióstr klarysek.

Obecnie istnieją w Beninie trzy wyższe seminaria duchowne, w których kształcą się również klerycy z krajów sąsiednich. Ogółem w placówkach tych przygotowuje się do kapłaństwa 450 alumnów. Istotnym problemem jest jakość formacji. Biskupi starają się ją podnieść poprzez współpracę z innymi Kościołami lokalnymi języka francuskiego. Utworzono szereg ośrodków kształcenia katechistów. Przetłumaczono Pismo św. na języki lokalne, w których jest także sprawowana liturgia. Istotną rolę w obliczu prozelityzmu sekt oraz prób islamizacji niektórych regionów kraju ma aktywność katolików świeckich. Duże znaczenie w działalności Kościoła mają także placówki służby zdrowia oraz szkoły katolickie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama