Katolicy Stambułu oczekują Papieża

Kilka tysięcy katolików Stambułu różnych obrządków czeka na Benedykta XVI.

Są wśród wierni z parafii św. Antoniego położonej w samym centrum miasta przy głównym deptaku Istiklal. Parafią opiekują się ojcowie franciszkanie konwentualni. - Z naszej parafii na Mszy św. z papieżem będzie 50 osób - mówi gwardian klasztoru br. Atanazy Sulik. 1 grudnia przed południem Benedykt XVI odprawi w stambulskiej katedrze Ducha Świętego Mszę św. dla 1,2 tys. katolików.

Pozostali będą mogli uczestniczyć w papieskiej Mszy, dzięki telebimom, które zostaną zainstalowane w kościele św. Antoniego. Od kilku miesięcy parafianie przygotowywali się duchowo na spotkanie z papieżem. "Cały czas modlimy się o pomyślny przebieg pielgrzymki podczas Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu. Mieliśmy także specjalne prelekcje" - mówi br. Atanazy. Szczególnie na spotkanie z papieżem przygotowują się młodzi ludzie. Benedykt XVI przyjmie ponad dwudziestoosobową grupę młodzieży 30 listopada wieczorem w swojej rezydencji, którą jest siedziba nuncjusza apostolskiego w Stambule.

Liczący sto lat kościół św. Antoniego Padewskiego skupia wokół siebie 1,2 tys. parafian. Liturgie odprawia się po turecku, angielsku, włosku i po polsku. Wśród wiernych przeważają Filipińczycy, przedstawiciele różnych krajów afrykańskich, Turcy. Przy tym kościele funkcjonuje też polska parafia personalna, obejmująca całą Turcję. Przy parafii prężnie działają ruchy katolickie: 4 wspólnoty neokatechumenatu, Legion Maryi, Odnowa w Duchu Świętym. Od początku opiekuje się nim ojcowie franciszkanie konwentualni. Jest ich obecnie pięciu: trzech Polaków, jeden Rumun i Włoch. W Stambule franciszkanie nieprzerwanie są obecni od 1221 r. Do najwybitniejszych zakonników pracujących na tym terenie należał o. Romuald Józef Filonowicz. Z parafią związany był od 1936 do 1983 r.. "Był legendarnym duszpasterzem Polaków w Stambule i w Polonezkoy, słynnej wiosce zamieszkałej przez Polaków. Jego wielką pracę dla polskich uciekinierów w czasie II wojny światowej wspierał abp Giueseppe Roncalli, późniejszy bł. Papież Jan XXIII" - mówi br. Atanazy.

Katolicki wikariat apostolski Stambułu, na którego czele stoi bp Louis Pelatre, obejmuje 11 parafii. W większości są one międzynarodowe. Terytorialną parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej mają Polacy w Polonezkoy. Są też dwie parafie niemieckojęzyczne i dwie francuskie.

Katolicy Stambułu mają bardzo dobre relacje z wiernymi innych Kościołów chrześcijańskich: prawosławnego Patriarchatu Konstantynopola, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, Kościoła syryjsko-prawosławnego - podkreśla br. Atanazy. Od kilku lat, podczas spotkań zakonników i zakonnic pracujących w Stambule nauki rekolekcyjne głosi kapłan prawosławny. W mieście pracuje w sumie ok. 40 zakonników i zakonnic katolickich. Są franciszkanie, dominikanie, asumpcjoniści, salezjanie, siostry szarytki. Pochodzą oni z różnych krajów, najwięcej z Włoch, Polski, Francji, Austrii i Niemiec. Prowadzą szkoły i szpitale.

Równie dobre są relacje z muzułmanami. "Trzeba powiedzieć, że oni stanowią większość przychodzących do naszej bazyliki, szczególnie we wtorki, czyli w dzień św. Antoniego, który cieszy się ich wielkim szacunkiem i czcią. " - podkreśla br. Atanazy i dodaje: "Bardzo często przychodzą do nas po różnego porady i okazują swoją wdzięczność". Burmistrz dzielnicy Beyoglu, na terenie której położona jest parafia św. Antoniego na każde Boże Narodzenie i Wielkanoc obdarowuje parafian prezentami. "Relacje z Turkami i władzami są poprawne do momentu, gdy nie dochodzi do takich wypadków, które wywołują protesty świata muzułmańskiego: wojna na Bałkanach i prześladowania ludności muzułmańskiej w Bośni i Hercegowienie, publikowanie karykatur Mahometa, czy też relacje z ratyzbońskiego wykładu papieża" - mówi br. Atanazy.

Odnosząc się do zapowiadanych protestów niektórych ekstremistycznych grup nacjonalistycznych i muzułmańskich br. Atanazy podkreśla, że będą one miały charakter marginalny. "Dla większości Turków wizyta jest wydarzeniem obojętnym albo są do niej nastawieni życzliwie" - powiedział.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama