Papieskie przesłanie odczytano w Moskwie

Tak znaczne zgromadzenie licznych przedstawicieli religii światowych świadczy o wspólnym pragnieniu przyczyniania się do dialogu cywilizacji oraz do poszukiwania pokojowego i sprawiedliwszego ładu światowego. Przekonanie takie wyraził Benedykt XVI w telegramie do uczestników Światowego Spotkania na Szczycie Przywódców Religijnych, które od 3 do 5 lipca obraduje w Moskwie.

Ojciec Święty wyraził nadzieję, że "dzięki szczeremu wkładowi każdego można będzie znaleźć dziedziny skutecznej współpracy we wzajemnym szacunku i zrozumieniu, aby odpowiedzieć na wyzwania współczesności". "Zadanie chrześcijan polega na tym, aby nauczyć się głębiej poznawać i szanować siebie nawzajem w świetle godności człowieka i jego odwiecznego przeznaczenia" - napisał Papież.

Na zakończenie zapewnił zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) o swej modlitwie, "aby Pan pobłogosławił licznymi owocami duchowymi pracę Szczytu" i prosił o obfitość łask Bożych dla wszystkich uczestników tego wydarzenia.

Pozdrowienia od głowy Kościoła katolickiego przekazał zebranym na pierwszym posiedzeniu roboczym Szczytu 4 bm. przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan kard. Walter Kasper, stojący na czele delegacji Stolicy Apostolskiej na to spotkanie.

Przemawiali ponadto m.in. przewodniczący Zarządu Muzułmanów Kaukazu szejch-ul-islam Allahszukur Pasza-Zade, patriarchowie: gruziński - Eliasz II i rumuński - Teoktyst, naczelny mufti Syrii Ahmad Badreddin Hassun, min. Maatuk Abdallah al-Maatuk z Kuwejtu, naczelny rabin Rosji Berl Lazar, wiceprzewodniczący Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich bp Ma Inglin, prezes Rady Muftich Rosji szejk Rawil Gajnutdin, przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec bp Wolfgang Huber oraz najwyższy patriarcha i katolikos wszystkich Ormian Garegin II.

Spotkanie moskiewskie otworzył uroczyście 3 bm. patriarcha Aleksy II, który w przemówieniu powitalnym zaznaczył, że w czasach, gdy na świecie szerzą się terroryzm, konflikty bratobójcze, nietolerancja i ksenofobia oraz kryzys społeczeństwa i środowiska naturalnego, szczególnie ważne są wysiłki wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza wierzących na rzecz zapobiegania i walki z tymi zjawiskami. "Zbieżność stanowisk różnych religii przejawia się nie w nauczaniu, ale w dziedzinie moralności, a często również w ocenie procesów społecznych" - powiedział zwierzchnik RKP. Wyraził przekonanie, że możliwe będzie wypracowanie wspólnego poglądu na wiele tematów, które ma omówić obecny Szczyt.

Patriarcha wyraził zadowolenie, że spotkanie to odbywa się na ziemi rosyjskiej, "gdyż wiekowe doświadczenie naszego kraju świadczy, iż ludzie różnych wiar mogą żyć razem w pokoju". Według mówcy, w regionie tym "nigdy nie było wojen religijnych, ale przeciwnie, narodziło się jedyne w swoim rodzaju doświadczenie harmonijnego współistnienia religii i kultur".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama