Papież zawierzył Polaków wstawiennictwu św. Piotra i Pawła

Wstawiennictwu świętych Piotra i Pawła zawierzył Polaków Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański w obchodzoną w czwartek uroczystość apostołów.

W krótkim przemówieniu Papież przypomniał, że ich męczeństwo uważane jest za faktyczny akt narodzin Kościoła Rzymu. Ojciec Święty w sposób szczególny pozdrowił nowych metropolitów, którzy otrzymali dzisiaj paliusze oraz delegację Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I. Na placu św. Piotra zgromadziło się tysiące pielgrzymów w tym wielu Polaków.

Papież przypomniał, że w dniu dzisiejszym w sposób uroczysty czcimy świętych Piotra i Pawła, "apostołów Chrystusa, filary i fundamenty miasta Bożego". Podkreślił, że ich męczeństwo uważane jest za faktyczny akt narodzin Kościoła Rzymu. - Dwaj Apostołowie dali swe najwyższe świadectwo w krótkim odstępie czasu i miejsca: tu, w Rzymie, ukrzyżowany został św. Piotr, a następnie ścięty został św. Paweł. Krew ich zlała się więc niejako w jedno świadectwo Chrystusowi, które pozwoliło św. Ireneuszowi, biskupowi Lyonu w połowie II wieku, mówić o "Kościele założonym i ustanowionym w Rzymie przez przechwalebnych apostołów Piotra i Pawła" - mówił Papież i wyjaśnił, że "następca apostoła Piotra, pełni szczególna posługę na służbie jedności nauczania i duszpasterstwa Ludu Bożego, rozsianego po całym świecie".

Papież nawiązał do obrzędu wręczenia niektórym arcybiskupom metropolitom paliusza, prastarego insygnium liturgicznego, które "wyraża szczególną jedność tych Pasterzy z Następcą Piotra". Benedykt XVI pozdrowił arcybiskupów oraz tych, którzy im towarzyszą i zachęcił do modlitwy za nich i za powierzone im Kościoły.

Następnie szczególne słowa pozdrowienia skierował do specjalnej delegacji Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I. - Wobec członków tej delegacji ponawiam z miłością moje powitanie i dziękuję z serca Patriarsze za to, że tym gestem uczynił jeszcze bardziej widzialnymi więzi braterstwa, jakie istnieją między naszymi Kościołami - powiedział Papież.

Na zakończenie Benedykt XVI wezwał wstawiennictwa Matki Bożej, Królowej Apostołów, aby wyjednała dla chrześcijan dar pełnej jedności. - Niech z Jej pomocą i idąc śladami świętego Piotra i świętego Pawła Kościół , który jest w Rzymie i cały Lud Boży mogą dać światu świadectwo jedności i odważnego oddania Ewangelii Chrystusowej - powiedział Ojciec Święty.

Po modlitwie Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Do Polaków powiedział: - W tym uroczystym dniu pozdrawiam pielgrzymów polskich, przekazując wszystkim wyrazy duchowej łączności. W szczególny sposób pozdrawiam pielgrzymów towarzyszących nowemu metropolicie warmińskiemu, arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie, który dzisiaj otrzymuje paliusz. Zawierzam was wszystkich wstawiennictwu świętych Apostołów Piotra i Pawła i z serca wam błogosławię.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama