Niemcy: J. Ratzinger był za pojednaniem

W 1968 r. dzisiejszy papież Benedykt XVI podpisał się pod memorandum wpływowych katolików niemieckich, którego głównym przesłaniem było przeświadczenie, że nie można żądać powrotu Ziem Odzyskanych do Niemiec.

Oświadczenie to szło nieporównanie dalej niż odpowiedź biskupów niemieckich na słynny list biskupów polskich z 1965 r.

Niemiecki historyk Friedhelm Boll odnalazł notatkę księdza Josepha Ratzingera, która potwierdza, że dzisiejszy papież Benedykt XVI należał do nielicznego grona Niemców, którzy z entuzjazmem przyjęli słynny list "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie" biskupów polskich do niemieckich z 1965 r.

A odpowiedź episkopatu niemieckiego była dość chłodna i rozczarowująca dla polskich biskupów, bo m.in. nie zawierała stanowiska wobec zachodnich granic Polski. Ksiądz profesor Ratzinger uważany wówczas za liberalnego katolika poparł inicjatywę grup wpływowych katolików, którzy doprowadzili do powstania w 1968 r. memorandum z przesłaniem: "nie możemy już żądać powrotu ziem na wschód od Odry do Niemiec".

Krótko po dokonaniu się w roku 1963 pojednania niemiecko-francuskiego wysłuchane zostały w Niemczech głosy domagające się podobnego kroku z Polską. Po roku 1965 należy odnotować inicjatywy, które miały decydujące znaczenie dla pojednania z Polską - tak zwane Memorandum wschodnie Kościoła ewangelickiego w Niemczech (EKD), wymianę listów między polskimi i niemieckim biskupami katolickimi oraz Memorandum "Bensberger Kreis".

1 października 1965 r. Izba Odpowiedzialności Publicznej EKD opublikowała obszerne memorandum dotyczące spraw polsko-niemieckich, żywo dyskutowane w wielu ewangelickich parafiach oraz na forum publicznym. Richard von Weizsäcker [prezydent RFN w latach 1984-94 -red.] określił to memorandum - odnoszące się do "sytuacji wypędzonych i relacji narodu niemieckiego z jego wschodnimi sąsiadami" - mianem "najważniejszej polityczno-etycznej deklaracji Kościoła ewangelickiego w okresie powojennym".

Polscy biskupi byli rozczarowani

Dla polityki wewnętrznej Polski większe znaczenie miały dwie późniejsze inicjatywy: list skierowany przez polskich biskupów do ich niemieckich braci pod koniec Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1965 oraz Memorandum "Bensberger Kreis" z marca 1968 r., w którym znani katolicy niemieccy odpowiedzieli na list biskupów polskich.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg