Audiencja środowa: Odniesienie do Boga

"Nie można budować życia społecznego bez odniesienia do transcendentnego Boga, którego obecność reprezentują widzialne znaki - powiedział Benedykt XVI podczas audiencji generalnej, 14 września w Watykanie.

Papież rozważał dzisiaj pierwszą część Psalmu 132 (131): "Na poświęcenie świątyni". Na placu św. Piotra zgromadziło się 20 tys. pielgrzymów z całego świata, w tym 2 tys. z Polski.

Przed audiencją Benedykt XVI entuzjastycznie witany przejechał odkrytym samochodem pomiędzy sektorami. Papieżowi towarzyszył ks. prałat Mieczysław Mokrzycki, osobisty sekretarz Ojca Świętego.

Streszczenie katechezy w języku polskim odczytał ks. prałat Paweł Ptasznik z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej. "Dzisiejsza katecheza jest poświęcona pierwszym dziesięciu wierszom Psalmu 132. Ich centrum stanowi uroczysta przysięga Dawida, że nie wejdzie do swego królewskiego pałacu i nie zazna spoczynku, dopóki nie znajdzie godnego zamieszkania dla Arki Pana. Ta obietnica wyraża przekonanie, że nie można budować życia społecznego bez odniesienia do transcendentnego Boga, którego obecność reprezentują widzialne znaki: Arka i Świątynia. Następne wersy są wyrazem wiary, że Bóg towarzyszy człowiekowi na drogach historii. Ten fragment Psalmu zamyka modlitwa: Przez wzgląd na Dawida, Twojego sługę, nie odtrącaj oblicza swego pomazańca. Jest to wezwanie, które proroczo odnosi się do Chrystusa, gdyż On jest zapowiedzianym Pomazańcem, czyli Mesjaszem, w którym Bóg upodobał sobie" - brzmiało streszczenie katechezy.

Po oczytaniu katechezy Papież pozdrowił m. in. pielgrzymów języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, portugalskiego, polskiego i włoskiego.

Zwracając się do pielgrzymów z Polski Papież powiedział: "Witam wszystkich Polaków! Dziś, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, wspominamy zbawczą ofiarę Chrystusa która przez wieki uobecnia się w Eucharystii. Niech przeżywanie tych tajemnic umacnia nas w wierze, nadziei i miłości. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

Wśród zgromadzonych na placu św. Piotra Polaków byli m. in. pielgrzymi z Wrocławia, Śremu, Łodzi, Krakowa, Poznania i Warszawy.

Pozdrawiając pielgrzymów z Włoch Papież podziękował piekarzom pizzy z Salerno koło Neapolu za specjalny piec do produkcji tego przysmaku. Trafił on do jednej z rzymskich stołówek dla bezdomnych prowadzonych przez Kościół. Piekarze z Salerno poprosili też Papieża o modlitwę i błogosławieństwo dla wszystkich przedstawicieli tego zawodu.

Na zakończenie pielgrzymi odmówili modlitwę "Ojcze nasz" i Papież udzielił wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.

Publikujemy cały tekst przemówienia Benedykta XVI:

1. Wysłuchaliśmy pierwszej części Psalmu 132 (131), będącej hymnem, który w Liturgii Nieszporów występuje w dwóch różnych momentach. Wielu uczonych uważa, że pieśń ta rozbrzmiewała podczas uroczystego przeniesienia Arki Pańskiej, znaku obecności Boga pośród ludu Izraela, do Jerozolimy, nowej stolicy wybranej przez Dawida.

W opowiadaniu na temat tego wydarzenia, jak opisuje je Biblia, czytamy, że król Dawid "tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach" (2 Sm 6, 14-15).

Inni uczeni wiążą natomiast Psalm 132 (131) z uroczystym wspomnieniem tego pradawnego wydarzenia, po ustanowieniu kultu w sanktuarium Syjonu właśnie z woli Dawida.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama