Anioł Pański: W rocznicę 11 września

Ofiary terroryzmu na świecie przypomniał 11 września w pozdrowieniach po odmówieniu modlitwy "Anioł Pański" Benedykt XVI.

Po wygłoszeniu rozważań przed modlitwą maryjną oraz po jej odmówieniu i udzieleniu zebranym błogosławieństwa apostolskiego Papież wygłosił kilka pozdrowień w różnych językach.

Zwracając się po angielsku do pielgrzymów przybyłych do Castel Gandolfo, powiedział: - Dzisiaj, 11 września, wspominamy ofiary przemocy terrorystycznej na całym świecie. Niech Bóg zainspiruje mężczyzn i kobiety dobrej woli, by wszędzie wyrzekli się przemocy i budowali świat sprawiedliwości, solidarności i pokoju.

Publikujemy cały tekst przemówienia Ojca Świętego:

Drodzy Bracia i Siostry!
W najbliższą środę 14 września będziemy obchodzili liturgiczną uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. W roku poświęconym Eucharystii ta zbieżność nabiera szczególnego znaczenia: wzywa nas do przemyślenia głębokiej i nierozerwalnej więzi łączącej celebrę eucharystyczną i tajemnicę Krzyża. Każda Msza św. aktualizuje bowiem zbawczą ofiarę Chrystusa. Do Golgoty i do "godziny" śmierci na krzyżu - pisze umiłowany Jan Paweł II w encyklice "Ecclesia de Eucharistia" - "przenosi się duchowo każdy kapłan, który celebruje Mszę św., razem z uczestniczącą w niej wspólnotą chrześcijan" (n. 4).

Eucharystia jest więc upamiętnieniem całej tajemnicy paschalnej: męki, śmierci, zstąpienia do piekieł, zmartwychwstania i wniebowstąpienia, Krzyż zaś jest wzruszającym przejawem aktu nieskończonej miłości, przez którą Syn Boży zbawił człowieka i świat od grzechu i śmierci. Dlatego znak Krzyża jest podstawowym gestem modlitwy chrześcijanina. Żegnać się znakiem Krzyża oznacza powiedzenie "tak" w sposób widzialny i publiczny Temu, który zmarł za nas i który zmartwychwstał, Bogu, który w pokorze i słabości swej miłości jest Wszechmocny, silniejszy od wszelkiej potęgi i myśli świata.

Po konsekracji wspólnota wiernych, świadoma przebywania w rzeczywistej obecności Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, woła w ten sposób: "Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale". Oczami wiary wspólnota uznaje Jezusa żyjącego ze znakami Jego męki i wraz ze św. Tomaszem, pełna zdumienia może powtarzać: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20, 28).

Eucharystia jest tajemnicą śmierci i chwały jak Krzyż, który nie jest wypadkiem, ale przejściem, przez które Chrystus wstąpił w swoją chwałę (por. Łk 24, 26) i pojednał całą ludzkość, zwyciężając wszelką wrogość. Dlatego liturgia wzywa nas do głoszenia z pełną ufności nadzieją: Mane nobiscum, Domine! Zostań z nami, Panie, który przez swój święty Krzyż odkupiłeś świat!

Maryja, obecna na Kalwarii pod Krzyżem, jest również obecna, z Kościołem i jako Matka Kościoła, w każdej naszej celebrze eucharystycznej (por. encyklika "Ecclesia de Eucharistia", n. 57). Dlatego nikt lepiej od Niej nie może nauczyć nas rozumienia i przeżywania z wiarą i miłością Mszy św., włączając nas w odkupieńczą ofiarę Chrystusa. Gdy przyjmujemy Komunię św., także my, jak Maryja i z Nią zjednoczeni, gromadzimy się przy drzewie, które Jezus swą miłością przemienił w narzędzie zbawienia i wypowiadamy nasze "Amen", nasze "tak" Miłości ukrzyżowanej i zmartwychwstałej.

Po wygłoszeniu rozważań, odmówieniu modlitwy Anioł Pański i udzieleniu wszystkim błogosławieństwa apostolskiego Papież pozdrowił w różnych językach obecnych w Castel Gandolfo pielgrzymów. Po włosku przypomniał, że w najbliższą środę 14 bm. w Nowym Jorku rozpocznie się spotkanie na szczycie szefów państw i rządów na temat takich ważnych zagadnień, jak pokój światowy, poszanowanie praw człowieka, wspieranie rozwoju i umocnienie ONZ. Będzie tam obecna także Stolica Apostolska, reprezentowana przez sekretarza stanu kard. Angelo Sodano - powiedział Ojciec Święty. Życzył powodzenia temu spotkaniu, zwłaszcza podjęcia konkretnych posunięć, "aby odpowiedzieć na najbardziej palące problemy skrajnej nędzy, chorób i głodu, dotykające wiele narodów".

Po polsku Papież powiedział: "Witam obecnych tu Polaków. Pozdrawiam także tych, którzy łączą się z nami przez radio i telewizję. Wszystkim dziękuję za modlitwy w moich intencjach. Niech wam Bóg błogosławi!"

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama