Franciszek: Wielki Post w obecności Boga

Biblijną ideę jubileuszu przedstawił dziś papież Franciszek w czasie cotygodniowej audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, a młodych zachęcił do owocnego przeżywania Wielkiego Postu - bez działania na pokaz.

Ojciec Święty przypomniał, że starotestamentalne przepisy dotyczące jubileuszu wskazują, że był to rodzaj „ogólnego darowania długów”, służący zwalczaniu ubóstwa i nierówności.


 

TŁUMACZENIE:
„W istocie jubileusz miał służyć ludowi pomocą, by żył konkretnym braterstwem, budowanym na wzajemnej pomocy. Możemy powiedzieć, że jubileusz biblijny był „jubileuszem miłosierdzia”, gdyż przeżywany był w szczerym poszukiwaniu dobra potrzebującego brata.”

Franciszek zauważył, że Pismo Święte usilnie zachęca też do wielkodusznej odpowiedzi na prośby o pożyczki, nie czyniąc małostkowych obliczeń i nie domagając się niebotycznie wygórowanych procentów.


 

 

TŁUMACZENIE:
„To nauczanie jest stale aktualne. Jakże wiele sytuacji lichwy zmuszeni jesteśmy oglądać i jak wiele cierpienia i udręki niosą one rodzinom! Lichwa to poważny grzech, grzech wołający o pomstę do nieba. Pan natomiast obiecał swoje błogosławieństwo tym, którzy otwierają rękę, aby szczodrze dawać.”

Na zakończenie Ojciec Święty wskazał, iż przesłanie biblijne jest bardzo jasne: „trzeba odważnie otworzyć się, by dzielić się z innymi: między obywatelami, pomiędzy rodzinami, narodami czy kontynentami. Wniesienie swego wkładu, aby na ziemi nie było ubogich oznacza budowanie społeczeństw bez dyskryminacji, opartych na solidarności, która prowadzi do dzielenia się tym, co posiadamy, dokonując redystrybucji zasobów w oparciu o braterstwo i sprawiedliwość”.

Także w Środę Popielcową Ojciec Święty zachęcił młodzież uczestniczącą w zorganizowanej przez prałaturę w Pompejach inicjatywie „KeepLent”, która ma na celu głoszenie Ewangelii wielkopostnej za pośrednictwem mediów społecznościowych, do przeżywania Wielkiego Postu w ścisłej więzi z Bogiem:

Drodzy młodzi,

Jezus powiedział swoim uczniom: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli” ... „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą” ... „A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”…

Słowo Boże daje nam odpowiednie ukierunkowanie, by dobrze przeżywać Wielki Post.
Kiedy czynimy coś dobrego, jesteśmy czasem kuszeni, aby nas doceniono i byśmy zyskali nagrodę: ludzką chwałę. Ale chodzi o fałszywą nagrodę, ponieważ przenosi nas ku temu, co inni o nas myślą.

Jezus wzywa nas do czynienia dobra, ponieważ jest dobrem. Wzywa nas, byśmy zawsze czuli, że patrzy na nas nasz Ojciec Niebieski i żyli w relacji z Nim, a nie w relacji do osądu innych.

Życie w obecności Ojca jest radością znacznie głębszą, niż chwała doczesna. Niech zatem nasza postawa w tym Wielkim Poście będzie jest zatem życiem w ukryciu, gdzie widzi nas Ojciec, kocha nas, na nas oczekuje. Oczywiście, również rzeczy zewnętrzne są ważne, ale zawsze musimy wybierać i żyć w obecności Boga.

Czyńmy na modlitwie, w umartwieniu, w braterskiej miłości, to, co możemy pokornie, przed Bogiem. Tak będziemy godnymi nagrody Boga Ojca.

Dobrego Wielkiego Postu, Matka Bożej z Pompei niech wam towarzyszy i proszę: módlcie się za mnie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama