Komisja może już chronić nieletnich

Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich ma tymczasowy statut. Będzie obowiązywał trzy lata.

Z upoważnienia papieża Franciszka kard. Pietro Parolin zaaprobował ad experimentum na trzy lata Statut Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Prace nad nimi trwały od czasu ustanowienia Komisji przez Ojca Świętego 22 marca 2014 r. Zadaniem tego ciała jest przeciwdziałanie w Kościele zjawisku nadużyć wobec nieletnich. W jej skład wchodzi m.in. była ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej prof. Hanna Suchocka.

Statut określa naturę i kompetencje Komisji, jej skład, zadania zwoływanego dwa razy w roku spotkania plenarnego, podział funkcji jej członków, charakterystykę grup roboczych i pewne zasady ogólne normujące jej funkcjonowanie. Jak podkreśla się tu, Komisja spełnia rolę konsultacyjną. Ma proponować Ojcu Świętemu konkretne inicjatywy związane z ochroną nieletnich, co jest kwestią priorytetową. Wszyscy członkowie, których może być do osiemnastu, są mianowani przez Papieża na trzyletnią kadencję. Tematy i propozycje konkretnych działań, zanim zostaną poddane aprobacie Komisji, będą opracowywane przez odpowiednie grupy robocze. Każda z nich winna dogłębnie przeanalizować dane zagadnienie. W tym celu możliwe jest powołanie współpracowników mających odpowiednie kompetencje w materii danego zagadnienia. Za trzy lata, po zakończeniu okresu ad experimentum, Statut ma zostać poddany weryfikacji. Jego ewentualne korekty zostaną wtedy przedstawione do aprobaty Ojcu Świętemu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama