Papieskie spotkanie z księgowymi

Do ludzkiego podejścia do rachunkowości i pamięci o godności człowieka w obliczu bezlitosnej biurokracji zachęcił Papież uczestników Światowego Kongresu Księgowych, który odbywa się w Rzymie.

Franciszek przyjął ich w auli Pawła VI. W przemówieniu nawiązał do aktualnego kontekstu społeczno-gospodarczego. Zaznaczył, że kluczową dla niego kwestią jest dzisiaj problem zatrudnienia.

„Dzięki waszej pozycji zawodowej doskonale zdajecie sobie sprawę z dramatycznej sytuacji tak wielu ludzi, którzy mają niepewne zatrudnienie albo stracili pracę – mówił Ojciec Święty. – Tak wiele rodzin ponosi tego konsekwencje. Tak wielu młodych szuka pierwszego zatrudnienia i godziwej pracy. Wielu jest tych, zwłaszcza wśród migrantów, którzy muszą pracować «na czarno», bez podstawowych zabezpieczeń prawnych i ekonomicznych. W takim kontekście jeszcze silniejsza jest pokusa, by bronić własnych interesów, nie zważając na dobro wspólne, sprawiedliwość i poszanowanie prawa. Dlatego wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy wykonują zawód mający wpływ na dobre funkcjonowanie życia gospodarczego w danym kraju, powinni odgrywać pozytywną i konstruktywną rolę w wypełnianiu swych obowiązków zawodowych, wiedząc, że za każdą kartką kryje się jakaś historia, konkretne twarze”.

Franciszek zachęcił księgowych, by nie ograniczali się jedynie do wypełniania swych obowiązków, lecz by umieli spotkać się z osobami, które mają kłopoty, i w sposób twórczy szukali rozwiązania w sytuacjach bez wyjścia.

„Gospodarka i finanse to pewne wymiary ludzkiej działalności i jako takie mogą być okazją do spotkania, dialogu i współpracy – zaznaczył Papież. – Z tego jednak względu niezbędne jest zawsze stawiać w centrum człowieka i jego godność, sprzeciwiając się tendencjom do ujednolicenia wszystkiego i wywyższenia pieniądza ponad wszystko. Kiedy pieniądz staje się celem i motywem wszelkiej działalności i inicjatywy, wówczas górę bierze perspektywa utylitarystyczna i dzika pogoń za zyskiem, która nie respektuje osoby i prowadzi do upadku takich wartości, jak solidarność i poszanowanie człowieka”.

W tym kontekście Papież podkreślił, że świat potrzebuje dziś globalizacji solidarności, przy jednoczesnym zachowaniu zasady pomocniczości. Tylko w ten sposób można służyć człowiekowi i umacniać sprawiedliwość, bez której nie ma prawdziwego i trwałego pokoju – powiedział Franciszek do uczestników Światowego Kongresu Księgowych.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama