Żaden szpital nie może być przedmiotem presji

Żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli odmówią wykonania, asystowania czy proponowania aborcji, wywołania poronienia, dokonania eutanazji - czytamy w oświadczeniu Sekretariatu Apostolstwa Chorych ws. klauzuli sumienia lekarzy.

Wyraz poparcia "dla lekarzy kierujących się w swojej pracy zawodowej sumieniem, opowiadającym się jednoznacznie za nietykalnością życia ludzkiego" przekazał Sekretariat Apostolstwa Chorych "w łączności z kilkoma tysiącami osób chorych, niepełnosprawnych oraz osłabionych wiekiem", zgromadzonych 5. lipca 2014 r. na dorocznej ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasnej Górze.

Dokument przypomina, że kilka miesięcy temu na Jasnej Górze podczas pielgrzymki pracowników służby zdrowia została złożona tzw. Deklaracja Wiary podpisana przez trzy tysiące lekarzy oraz studentów medycyny. Wskazuje też, "że lekarz opowiadający się za świętością życia nie jest dla żadnego pacjenta zagrożeniem".

Odwołując się do rezolucji Rady Europy z 7. października 2010 roku, dokument zwraca uwagę "że żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli odmówią wykonania, asystowania czy proponowania aborcji, wywołania poronienia, dokonania eutanazji bądź jakiegokolwiek zabiegu, który mógłby spowodować śmierć embrionu lub płodu ludzkiego, bez względu na przyczynę takiego działania".

Pełny tekst oświadczenia:

OŚWIADCZENIE SEKRETARIATU APOSTOLSTWA CHORYCH

W SPRAWIE KLAUZULI SUMIENIA LEKARZY

Jako Sekretariat Apostolstwa Chorych w łączności z kilkoma tysiącami osób chorych, niepełnosprawnych oraz osłabionych wiekiem, zgromadzonych dn. 5. lipca 2014 r. na dorocznej ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasnej Górze pragniemy wyrazić nasze poparcie dla lekarzy kierujących się w swojej pracy zawodowej sumieniem, opowiadającym się jednoznacznie za nietykalnością życia ludzkiego. 

Kilka miesięcy temu tu na Jasnej Górze podczas pielgrzymki pracowników służby zdrowia została złożona tzw. Deklaracja Wiary podpisana przez trzy tysiące lekarzy oraz studentów medycyny. Dziś, gromadzą się w Jasnogórskim Sanktuarium członkowie Apostolstwa Chorych z całej Polski, ludzie mający zwykle częstszy kontakt ze służbą zdrowia. Dziękując lekarzom za ich oddaną posługę, pragniemy wesprzeć tych wszystkich, którzy stają w obronie świętości życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Otaczamy ich naszą modlitwą oraz za nich ofiarujemy nasze cierpienia w łączności z dziełem zbawczym Chrystusa. Jesteśmy głęboko przekonani, że ci, którzy dziś bronią nietykalności życia poczętego, w przyszłości będą również stawać w sprzeciwie wobec eutanazji, której widmo w każdej chwili może spotęgować się nad naszym społeczeństwem. Jest dla nas oczywiste, że lekarz opowiadający się za świętością życia nie jest dla żadnego pacjenta zagrożeniem.

Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II, według którego prawa dopuszczające oraz ułatwiające „przerywanie ciąży i eutanazję, są radykalnie sprzeczne nie tylko z dobrem jednostki, ale także z dobrem wspólnym i dlatego są całkowicie pozbawione rzeczywistej mocy prawnej” (Evangelium vitae 72), wspieramy duchowo tych lekarzy oraz te placówki medyczne, które jednoznacznie sprzeciwiają się podejmowaniu działań godzących w świętość życia i które w ten sposób pozostają wierne słowom Przysięgi Hipokratesa: „nigdy nikomu, także na żądanie, nie dam zabójczego środka ani też nawet nie udzielę w tym względzie rady; podobnie nie dam żadnej kobiecie środka poronnego”. Przywołujemy także treść rezolucji Rady Europy z 7. października 2010 roku, która uznaje, że żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli odmówią wykonania, asystowania czy proponowania aborcji, wywołania poronienia, dokonania eutanazji bądź jakiegokolwiek zabiegu, który mógłby spowodować śmierć embrionu lub płodu ludzkiego, bez względu na przyczynę takiego działania.

Wierzymy, że w Polsce będzie coraz więcej środowisk jednoznacznie i całkowicie broniących nietykalności ludzkiego życia na każdym etapie jego rozwoju. Ufamy, że środowiska te będą mogły w wolności i pokoju – dla dobra pacjentów, osób chorych, niepełnosprawnych – budować nową kulturę życia.

Podpisany:

Ks. dr Wojciech Bartoszek

Dyrektor Apostolstwa Chorych w Polsce

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama