Pierwszy sądowy sukces Kościoła w walce o wolność sumienia

Oddział Trybunału Federalnego w Pensylwanii wydał 21 listopada pierwsze orzeczenie wobec zaskarżenia nowych przepisów Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Kościół w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie stwierdzał, że stoją one w sprzeczności z deklarowanym poszanowaniem przez państwo prawa do wolności sumienia i wyznania. Regulacje skutkować będą m.in. przymuszaniem placówek katolickich do refundowania w ramach powszechnej opieki medycznej środków poronnych i antykoncepcyjnych oraz zabiegów sterylizacji. W takiej formie przepisy te są zatem dla katolików nie do przyjęcia i zostały zaskarżone w wielu sądach USA.

Orzeczenie trybunału w Pensylwanii potwierdziło wątpliwości strony zaskarżającej, czyli diecezji Pittsburgh i Eire, oraz związanych z nimi organizacji. Stwierdza ono bowiem, że nałożenie przez pracodawcę na człowieka wierzącego tego typu obowiązku jest sprzeczne z prawem do swobodnego praktykowania religii. Urzędnicy państwowi nie mają zatem prawa do jego egzekwowania.

Decyzję tę z satysfakcją przyjął nowy przewodniczący episkopatu USA. „Niedawno amerykańscy biskupi wydali jednomyślne stanowisko potwierdzające naszą determinację, by sprzeciwić się nowym przepisom i chronić naszą wolność religijną. Potwierdza to stanowisko sądu, a my oczekujemy kolejnych podobnych decyzji” – powiedział abp Joseph Edward Kurtz. Dodał też, że jest bardzo zadowolony, że trybunał przeciwstawił się próbie ograniczenia przez rząd wolności sumienia i wyznania.

Katolickie diecezje, szkoły i instytucje społeczne w całym kraju nie ustają w składaniu pozwów do trybunałów różnego szczebla, by wesprzeć wysiłki Kongresu na rzecz zapobieżenia planom waszyngtońskiej administracji narzucenia tego typu rozwiązań w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie mają one wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg