Pytania o rodzinę

Przedsynodalna ankieta do Kościołów lokalnych jest procedurą stosowaną przez Jana Pawła II i Benedykta XVI. Papież Franciszek, zwołując synod o rodzinie, idzie tą samą drogą. Temat to bardzo ważny, bo zachodnia kulturowa rewolucja zanegowała samą naturę małżeństwa.

Właściwie medialna popularność papieża powinna cieszyć. A jednak staje się to już nieco męczące, kiedy wszystko, co robi Franciszek, zostaje uznane za rewolucję w Kościele. To jasne, że papież wnosi w swój urząd sporo świeżości, wykorzystując talenty, którymi obdarzył go Pan Bóg, między innymi dar łatwego komunikowania się z ludźmi, prostotę przekazu, wrażliwość na ubóstwo czy wezwanie do wychodzenia Kościoła do ludzi żyjących daleko od Boga. Oczywiście, że Kościół potrzebuje reformy. Jak zawsze! Ale uznawanie wszystkich papieskich działań za nowość to nonsens. Media oznajmiły właśnie, że to coś niespotykanego, że papież ogłosił przedsynodalne konsultacje na gorące etyczne tematy dotyczące małżeństwa i rodziny.

To kolejna lewicowa fantazja, w którą wierzą media. Nie kupujmy tego.

Pytania, a nie kwestionowanie

Kiedy tylko papież zatwierdzi temat kolejnego synodu, pojawiają się tzw. lineamenta, czyli wprowadzenie w jego tematykę, które zwiera szereg pytań skierowanych do Kościołów lokalnych. Ta praktyka stosowana już była wielokrotnie za poprzednich papieży. Więc nie jest prawdą, że mamy do czynienia z bezprecedensową ankietą. Podobna, nawet obszerniejsza, została rozesłana przed poprzednim synodem w 2012 roku. Pisałem o tym w GN („Kościele, odwagi!” GN nr 11/2011), nie kryjąc swojego zachwytu. Tamte lineamenta to był świetny, wręcz proroczy dokument. Wyniki poprzedniej kwerendy zostały uwzględnione w tzw. Instrumentum laboris, czyli tekście roboczym przygotowanym na synod. O trybie konsultacji w swoich diecezjach zawsze decydują biskupi, bo to oni razem z papieżem odpowiadają za Magisterium Kościoła. Tak samo jest i teraz. To jest sprawdzona kościelna procedura. Inna sprawa, czy skuteczna. Można się nad tym zastanawiać. Nie jest też prawdą, że świeccy nie brali dotąd udziału w pracach synodu. Odkąd powstała ta instytucja, na jej zgromadzenia zapraszani są świeccy audytorzy. Owszem, mają inny status niż biskupi, bo inna jest ich odpowiedzialność za Kościół, ale ich głos jest tam słuchany. Ostatecznie na synodzie i w ogóle w Kościele chodzi bardziej o słuchanie Boga niż ludzi. Nowością jest sam temat synodu. Choć też nie do końca, bo rodzinie był już poświęcony synod w 1980 roku („Rodzina przedmiotem i podmiotem misji”). Jego owocem jest znakomita adhortacja Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Po ponad 30 latach sytuacja rodziny i małżeństwa niewątpliwie uległa zmianie. Niestety na gorsze. W polityce, w prawie, w kulturze pojawiły się nowe zagrożenia, nasiliło się wiele negatywnych zjawisk w samych rodzinach. Punktem wyjścia każdego synodu jest próba diagnozy sytuacji, nazwanie po imieniu problemów, wymagających przemyślenia i wyjaśnienia. Dlatego właśnie obrady biskupów poprzedzają konsultacje, które obejmują wszystkie lokalne Kościoły, czyli diecezje. W żadnym pytaniu synodalnej ankiety nie ma śladu sugestii, że poddaje się pod dyskusję dotychczasową naukę Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. A jednak tak właśnie rzecz jest ustawiana w mediach. To medialna manipulacja, nic więcej. Benedyktowi XVI wciąż przyklejano etykietkę „pancernego konserwatysty”, który siedzi w bibliotece i nie wie, na jakim świecie żyje. Teraz ci sami dziennikarze usiłują z Franciszka zrobić liberała, który nie lubi księży i lada moment „poluzuje” nauczanie Kościoła i dostosuje je do zasad głoszonych przez obóz postępu w imię miłości do człowieka.

Chodzi o duszpasterstwo

Temat małżeństwa i rodziny zostanie przeanalizowany w dwóch etapach. Pierwszym będzie Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne synodu biskupów w 2014 r. Jego zadaniem będzie „rozpoznanie aktualnego stanu rzeczy oraz zebranie świadectw i propozycji biskupów, by głosić i wiarygodnie żyć Ewangelią dla rodziny”. Drugim krokiem Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne w 2015 r., które sformułuje „wytyczne robocze duszpasterstwa osoby ludzkiej i rodziny”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg