Pomoc cierpiącym nie ma być filantropią

Włoskie Stowarzyszenie Przewożenia Chorych do Lourdes i Innych Sanktuariów Międzynarodowych UNITALSI obchodzi 110. rocznicę powstania. Z tej okazji siedem tysięcy osób z nim związanych, w tym liczni chorzy i niepełnosprawni pod opieką wolontariuszy, spotkało się z Papieżem w Auli Pawła VI.

„Od 110 lat wasze stowarzyszenie poświęca się ludziom chorym czy słabym w stylu typowo ewangelicznym – przypomniał Franciszek. – Wasze dzieło nie jest bowiem opiekuńczością ani filantropią, ale autentycznym głoszeniem Ewangelii miłosierdzia, posługą pocieszania. Mam na myśli tylu członków UNITALSI w całych Włoszech, mężczyzn i kobiety, matki i ojców, licznych młodych, którzy kierowani miłością Chrystusa i za przykładem Miłosiernego Samarytanina nie odwracają się w inną stronę. To nieodwracanie twarzy jest cnotą: rozwijacie ją! Starajcie się zawsze być spojrzeniem, które przyjmuje, ręką, która podnosi i towarzyszy, czułym objęciem. Nie zniechęcajcie się trudnościami i zmęczeniem, ale nadal dawajcie swój czas, uśmiech i miłość potrzebującym tego braciom i siostrom. Niech każdy, kto jest chory i słaby, dostrzega w was oblicze Chrystusa. A także wy rozpoznawajcie w człowieku cierpiącym ciało Chrystusa”.

Ojciec Święty przypomniał, że ubodzy – także ubodzy co do zdrowia – są bogactwem Kościoła. Tymczasem dzisiejsze społeczeństwo ma raczej skłonność do ukrywania słabości fizycznej. Stowarzyszenie Przewożenia Chorych do Lourdes i Innych Sanktuariów Międzynarodowych jest zatem powołane, by być profetycznym znakiem, idąc pod prąd tej światowej logice „wyrzucania na śmietnik”. Ma pomagać cierpiącym, by pełnili swoją rolę w społeczeństwie, w Kościele i także w samym stowarzyszeniu UNITALSI. 

„Drogie siostry i bracia, chorzy! Nie uważajcie się tylko za przedmiot solidarności i miłosierdzia, ale czujcie się w pełni uczestnikami życia i misji Kościoła – kontynuował Ojciec Święty. – Macie swoje miejsce, specyficzną rolę w parafii i w każdym środowisku kościelnym. Wasza obecność, cicha, ale bardziej wymowna od wielu słów, wasza modlitwa, codzienne ofiarowanie swych cierpień w jedności z tymi, które Jezus ukrzyżowany poniósł za zbawienie świata, cierpliwa i nawet radosna akceptacja własnej sytuacji są duchowymi zasobami, bogactwem każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Nie wstydźcie się być cennym skarbem Kościoła!”.

Franciszek zwrócił uwagę na związek UNITALSI z sanktuariami maryjnymi, zwłaszcza Lourdes. Podkreślił, że również styl apostolski i duchowość tego stowarzyszenia ma odniesienia maryjne. Zachęcił do naśladowania Maryi w Jej trosce o potrzebujących. „Ona wie, czego potrzebujemy: tak jak na weselu w Kanie, prosi Jezusa dla każdego z nas o «nowe wino», czyli o miłość i łaskę, która nas zbawia” – powiedział Papież.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg