Edycja wspomnień więźniów sołowieckich

Męczennicy nawet w obliczu śmierci potrafili zachować wewnętrzną wolność i godność człowieka.

„Wspomnienia więźniów sołowieckich” to tytuł książki, która 30 października zostanie zaprezentowana w Archangielsku z okazji obchodzonego wtedy w Rosji Dnia Pamięci Ofiar Prześladowań Politycznych. Opublikowało ją wydawnictwo położonego na Wyspach Sołowieckich prawosławnego monasteru Przemienia Pańskiego.

W pierwszym tomie książki znajdują się wspomnienia łagierników z lat dwudziestych. Całość wydania obejmie wspomnienia od początku funkcjonowania łagru do roku 1939. Oprócz wspomnień w książce znalazły się artykuły historyków, informacje naukowe bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami.

W prologu przełożonego monasteru archimandryty Porfiriusza Szutowa czytamy, że „męczennicy nawet w obliczu śmierci potrafili zachować wewnętrzną wolność i godność człowieka”. Dlatego doświadczenie więźniów łagru sołowieckiego daleko wykracza poza granice historii narodu rosyjskiego i wpisuje się w drogocenną stronicę dziejów ludzkiego ducha wszystkich narodów. W tym roku mija 90 lat od założenia pierwszego GUŁAG-u na Wyspach Sołowieckich. Na początku w pomieszczeniach klasztornych, potem w dobudowanych barakach mieścił się tu pierwszy łagier sowiecki na wyspach położonych na Morzu Białym.

Na „Sołowkach” więźniami byli nie tylko obywatele sowieccy, ale ludzie różnych narodów, religii i wyznań, w tym wielu Polaków. Przypominają się tu słowa bł. Jana Pawła II, który mówił o „ekumenizmie w męczeństwie” obecnym na nieludzkiej ziemi.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg