Koniec „monsignorów”?

Patriarcha Wenecji abp Francesco Moraglia zamierza znieść tytuł „monsignore”, przysługujący tradycyjnie wyższemu duchowieństwu, głównie biskupom i prałatom, i zastąpić go słowem „don”, którym tytułuje się każdego duchownego.

Ściślej mówiąc, tytuł „monsignore” pozostanie, ale tylko w odniesieniu do tych hierarchów, których mianował papież, tym natomiast, których obdarzono jakąkolwiek godnością kościelną na szczeblu diecezjalnym, ma przysługiwać odtąd tylko „don”.

Decyzja patriarchy nawiązuje do propagowanej przez papieża Franciszka polityki skromności, wstrzemięźliwości, upraszczania życia kościelnego i odchodzenia od bogactwa, także w zakresie tytulatury.
60-letni abp Moraglia, który patriarchą Miasta św. Marka jest od 31 stycznia ub.r., od początku stara się unikać nadmiernej tytułomanii i do księży swej archidiecezji zwraca się wyłącznie słowami „don”.
Tytuł „monsignore” w Patriarchacie przysługiwał dotychczas 17 kapłanom: kanonikom kapituły katedry metropolitalnej, mianowanym w różnych latach przez poprzednich patriarchów i dalszym 8, którzy mieli do niego prawo ze względu na pełnione stanowiska w tej jednostce kościelnej, przy czym w ich wypadku prawo to wygasało z chwilą przeniesienia ich na inny urząd. 24 czerwca br. doszło na tym tle do drobnego nieporozumienia, gdy podczas spotkania kurialnego jeden z dotychczasowych monsignorów objął nowe stanowisko – patriarcha zwrócił się do niego już słowem „don”, nie „monsignore”.

W odpowiedzi na te działania obecnego rządcy patriarchatu archiprezbiter bazyliki katedralnej św. Marka prał. Giuseppe Camilotto oświadczył, że patriarcha nie może znieść tytułu „monsignore”, gdyż kanonikom katedralnym przysługuje on na podstawie bulli wydanych w przeszłości przez czterech papieży, począwszy od Piusa VII (1800-23). Ponadto w 1860 r. Pius IX przyznał tytuł protonotariuszy apostolskich (infułatów) kanonikom rezydencjalnym i honorowym bazyliki św. Marka i ich następcom, a decyzja ta nigdy nie została zniesiona. Potwierdził to w 1969 r. Paweł VI, uściślając jeszcze szczegóły dotyczące ubioru monsignorów od św. Marka w Wenecji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama