Gwatemala: biskupi na Rok Wiary

Wierzący nie wierzy sam dla siebie, ale to, co wyznaje, ma przekazywać dalej, dawać świadectwo radości wiary. Podkreśla to episkopat Gwatemali w liście pasterskim na Rok Wiary.

Biskupi przypominają w nim dzieje ewangelizacji ich kraju, zaznaczając jednak, że Rok Wiary nie jest jedynie okazją do wspomnień, ale punktem wyjścia do odnowy misji Kościoła. Wskazują tu na trzy szczególnie ważne dla ewangelizacji obszary: rodzinę, środowisko pracy i wspólnotę. Zwracają przy tym uwagę na potrzebę przemiany ludzkich odniesień, czego wymaga przyjęcie Ewangelii. Mowa jest oczywiście o sprawiedliwości i równości, ale przede wszystkim o darmowości, solidarności i pojednaniu. 

Biskupi nie zapominają w swoim liście o podstawowej bolączce Gwatemali, czyli szerzącej się przestępczości i przemocy. Wpisuje się ona w bolesną historię tego kraju od czasów kolonialnych, gdzie Kościół niejednokrotnie stawał w obronie praw ludności tubylczej i ludzi ubogich. Gwatemalski episkopat wskazuje też na współczesne dynamizmy kulturowe, które „eliminują Boga i banalizują wiarę”. Ich efektem jest rezygnacja z odniesień moralnych w życiu prywatnym i społecznym, co skutkuje korupcją, przemocą, rozpadem rodziny, brakiem szacunku dla życia oraz nierównościami społecznymi. 

Z drugiej strony niebezpieczeństwem jest szerzenie się alternatywnych form religijności, często nie pozbawionych spektakularności i elementów psychomanipulacji dla osiągnięcia zysku. Gwatemalscy biskupi apelują zatem do duszpasterzy, by nie popadali w zadufaną bierność wśród istniejących form i struktur życia kościelnego, lecz by dawali nowe impulsy głoszeniu Słowa Bożego, modlitwie i dziełom miłosierdzia.

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama