Spotkanie zespołów roboczych Komisji Konkordatowych

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się spotkanie Zespołów Roboczych Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych.

Poświęcone ono było dyskusji nad kształtem przyszłych rozwiązań ustawowych określających sposób przekształcenia Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. Konkretnym zadaniem obu stron jest bowiem wypracowanie umowy między Konferencją Episkopatu Polski – upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską – a rządem, która będzie opisywać kształt przyszłych rozwiązań ustawowych.

W najbliższym czasie odbędzie się szereg spotkań w gronie ekspertów stron rządowej i kościelnej, którzy przygotują szczegółowy projekt umowy i przedyskutują zasadnicze rozwiązania ustawowe. Odpowiednia ustawa – taka jest intencja rządu – mogłaby zostać wniesiona pod obrady Sejmu jeszcze w tym roku.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg