Konklawe 11 marca?

W poniedziałek, gdy rozpoczną się w Watykanie kongregacje kardynałów, czyli ich posiedzenia zwoływane w okresie wakatu w Stolicy Apostolskiej, nie zapadnie jeszcze decyzja o terminie konklawe - poinformował w piątek watykański rzecznik ks. Federico Lombardi.

W związku z rozpoczęciem wakatu po abdykacji Benedykta XVI dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Angelo Sodano zwołał pierwszą kongregację ogólną, czyli posiedzenie wszystkich purpuratów, na poniedziałek na godzinę 9.30 w Auli Synodu Biskupów.

Następne posiedzenie odbędzie się tego dnia o godzinie 17.

Na mocy konstytucji apostolskiej Jana Pawła II "Universi dominici gregis" o wakacie w Stolicy Apostolskiej i wyborze biskupa rzymskiego w tym okresie codziennie mają odbywać się kongregacje kardynałów. Na tych posiedzeniach podejmowane będą różne decyzje dotyczące bieżących spraw, funkcjonowania Watykanu i przygotowania konklawe.

Kongregacje są dwojakiego rodzaju: ogólne, czyli obowiązkowe dla całego Kolegium Kardynalskiego, i tzw. partykularne. W skład kongregacji partykularnej wchodzi kardynał kamerling kard. Tarcisio Bertone oraz trzech purpuratów wylosowanych spośród elektorów przybyłych do Rzymu na konklawe. Praca tych trzech kardynałów, nazywanych asystentami, ustaje po trzech dniach, a ich miejsce zajmują następni, zawsze w drodze losowania. W czasie obrad tego gremium podejmowane są decyzje w bieżących sprawach o mniejszym znaczeniu.

Najważniejszym zadaniem Kolegium Kardynalskiego jest wyznaczenie daty konklawe i jego przygotowanie.

Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobnym terminem rozpoczęcia wyboru papieża jest 11 marca.

W liście rozesłanym w piątek do kardynałów w związku z rozpoczęciem wakatu w Stolicy Apostolskiej kard. Sodano napisał, że kongregacje będą zbierać się do czasu, aż do Rzymu przyjadą wszyscy kardynałowie elektorzy. Wcześniej Watykan informował, że w konklawe udział weźmie 115 elektorów.

Watykański rzecznik powiedział, że nie wie, ilu kardynałów elektorów przybyło już do Rzymu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama