Papież: Wiara domaga się zaangażowania rozumu

- Wiara w Boga domaga się zaangażowania ludzkiego rozumu - podkreślił Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Ojciec Święty przypomniał, że wiara prowadzi do odkrycia, iż spotkanie z Bogiem dowartościowuje, udoskonala i uwzniośla to, co jest w człowieku prawdziwe, dobre i piękne.

TŁUMACZENIE:

„Wiara pozwala na autentyczną wiedzę o Bogu, obejmującą całego człowieka: jest ona „wiedzą”, poznaniem nadającym smak życiu, nową chęć istnienia, radosny sposób bycia w świecie. Wiara wyraża się w darze z siebie dla innych, w braterstwie czyniącym nas solidarnymi, zdolnymi do miłości, przezwyciężając samotność, która sprawia, że jesteśmy smutni.”

Mówiąc o racjonalności wiary Ojciec Święty zauważył, że tradycja katolicka od samego początku odrzucała fideizm - to znaczy chęć wierzenia wbrew rozumowi. Bóg nie jest bowiem absurdalny, ale jest tajemnicą, pełną sensu, znaczenia i prawdy.

TŁUMACZENIE:

„Wiara jest bodźcem do poszukiwania zawsze, nieustannie, do niepokoju w niewyczerpanym odkrywaniu prawdy i rzeczywistości. Fałszywe jest uprzedzenie pewnych współczesnych myślicieli, według których rozum ludzki byłby blokowany dogmatami wiary.”

Ojciec Święty wskazał, że na tych przesłankach dotyczących owocnego związku między zrozumieniem a wiarą zbudowana jest także uczciwa relacja między nauką a wiarą. Jak przyznał Benedykt XVI „badania naukowe wnoszą do wiedzy nieustannie nowe prawdy dotyczące człowieka i wszechświata”.

TŁUMACZENIE:

„Wiara nie wchodzi w konflikt z nauką, a raczej z nią współpracuje, oferując podstawowe kryteria, aby krzewiła dobro wszystkich, żądając od niej, aby rezygnowała jedynie z tych prób, które sprzeciwiając się pierwotnemu planowi Boga, mogą spowodować skutki, które zwracają się przeciwko samemu człowiekowi.”

Mówiąc o zaangażowaniu chrześcijan w ewangelizację Ojciec Święty wyraził nadzieję, że pomoże ono, by Ewangelia znalazła na nowo centralne miejsce w życiu wielu ludzi naszych czasów.

Na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej Benedykt XVI zaapelował o wsparcie duchowe i materialne dla klasztorów klauzurowych. Ojciec Święty przypomniał, że w dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny obchodzony jest Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego.

TŁUMACZENIE:

„Pragnę zapewnić siostry powołane przez Pana do życia kontemplacyjnego o szczególnej bliskości mojej i całej wspólnoty kościelnej. Równocześnie ponawiam zachętę skierowaną do wszystkich chrześcijan, aby klasztorom klauzurowym nie zabrakło niezbędnego wsparcia duchowego i materialnego. Tak wiele zawdzięczamy tym osobom, które poświęcają się całkowicie modlitwie za Kościół i świat!”
„Życzę wszystkim pielgrzymom, by Dziewica Maryja, której Ofiarowanie dzisiaj wspominamy, była dla was wzorem zawierzenia Bogu i pełnienia Jego woli” - powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków.

Ojciec święty apelował także o pokój w Strefie Gazy.

TŁUMACZENIE:

„Śledzę z poważnym niepokojem nasilenie przemocy w relacjach między Żydami a Palestyńczykami w strefie Gazy. Wraz z modlitewną pamięcią o ofiarach i osobach cierpiących, poczuwam się do obowiązku, by raz jeszcze podkreślić, iż nienawiść i przemoc nie rozwiązują problemów.”

Benedykt XVI dodał, że popiera inicjatywy i wysiłki tych, którzy dążą do zawieszenia broni i promowania negocjacji. Zachęcił także władze obydwu stron do podjęcia odważnych decyzji na rzecz pokoju i położenia kresu konfliktowi, który ma negatywne konsekwencje dla całego regionu Bliskiego Wschodu, cierpiącego z powodu licznych konfliktów, potrzebującego pokoju i pojednania.

Papież: Wiara domaga się zaangażowania rozumu   PAP/EPA/ETTORE FERRARI Benedykt XVI

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama