Świat odrzuca życie konsekrowane

Pojednanie z nowoczesnością nie zakłada przyzwolenia na wszystko, czym ona jest – mówił bp Edward Janiak do sióstr zakonnych z diecezji kaliskiej zgromadzonych na wspólnej modlitwie w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Dzień skupienia osób konsekrowanych diecezji kaliskiej rozpoczęła konferencja ks. dr. hab. Michała Kielinga pt. „Rok Wiary wezwaniem do nawrócenia i świadectwa życia osób konsekrowanych”.

Mszy św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa Kaliskiego przewodniczył bp Edward Janiak.

W homilii biskup kaliski stwierdził, że w ciągu ostatnich dwóch wieków fenomen życia zakonnego stał się przejawem napięcia między Kościołem a współczesnością. - Wspólnoty zakonne doświadczają na co dzień prób połączenia tradycyjnego modelu życia z wymogami czasu współczesnej cywilizacji. Współczesny świat podlegający procesowi laicyzacji często kwestionuje życie konsekrowane, a nawet wręcz ostentacyjnie odrzuca je – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Przypomniał, że Sobór Watykański II zajął się z troską życiem konsekrowanym i zlecił wszystkim instytutom życia konsekrowanego powrót do źródeł w celu przystosowania własnych konstytucji do nowych czasów. Dodał, że niestety wiele wspólnot zakonnych źle odczytało pojednanie ze światem i nowoczesnością. - Wiele kongregacji dotknął wtedy głęboki kryzys tożsamości. Otwarcie się na dialog ze światem spowodowało nieoczekiwane skutki. Niektóre wspólnoty owo pojednanie z nowoczesnością realizowały przez odrzucenie stroju zakonnego, zerwanie więzów ze wspólnotą przez zamieszkanie w domach prywatnych, zaniechanie wspólnej modlitwy i regularnej praktyki sakramentu pokuty. Siostry zaczęły masowo opuszczać zgromadzenia. Ta choroba nowoczesności dotknęła wspólnoty zakonne w USA, ale też w Europie Zachodniej. Zaczęto posiłkować się siostrami z Polski, które były potrzebne do opieki nad staruszkami. Z perspektywy czasu widać, że bardzo wiele osób życia konsekrowanego źle odczytało pojednanie z nowoczesnością – stwierdził bp Janiak.

Zaznaczył, że pierwszym zadaniem, które należy na nowo podjąć, jest przepowiadanie Chrystusa narodom, co odnosi się do misjonarek i misjonarzy, ale także do wszystkich osób życia konsekrowanego.

Zauważył, że od przełożonych zależy klimat domów zakonnych. - Przełożone własnym życiem osobistym i przykładem powinny ukazywać siostrom podwładnym właściwy stosunek do wartości. Zawsze trzeba troszczyć się o zachowanie równowagi między życiem aktywnym a modlitwą i kontemplacją – mówił celebrans, który stwierdził, że wielką pokusą nowoczesności jest przesadny aktywizm, któremu ulegają również osoby życia konsekrowanego.

Podkreślał, że bardzo ważnym elementem życia konsekrowanego jest pielęgnacja duchowości biblijnej. - Codzienna lektura Pisma Świętego połączona z medytacją prowadzi do spotkania z Chrystusem, który jest odwiecznym Słowem Bożym – powiedział biskup kaliski.

Zaznaczył też, że do istoty życia konsekrowanego należy modlitwa zarówno w wymiarze osobistym jak i wspólnotowym. Dodał, że Eucharystia jest fundamentalnym elementem kształtującym wspólnotę i powinna stanowić centrum życia zakonnego.

Na koniec podkreślił, że najważniejsze w życiu zakonnym jest naśladowanie Chrystusa. - W Roku Wiary umacniajmy osobistą wiarę, zaufajmy Panu Bogu i prośmy za pośrednictwem naszych świętych patronów, byśmy byli odważnymi świadkami Chrystusa – powiedział bp Janiak.

Po komunii św. s. Eliza, referentka diecezjalna zawierzyła św. Józefowi wszystkie zgromadzenia żeńskie działające na terenie diecezji kaliskiej.

W diecezji kaliskiej pracuje ponad 500 sióstr zakonnych z 23 zgromadzeń czynnych pracujących w 38 domach oraz 4 zakonów kontemplacyjnych, a są to. Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie, Zakon Mniszek Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, Zakon Sióstr NMP z Góry Karmel i Zakon Ubogich Sióstr św. Klary w Kaliszu. Zakony zajmują się głównie pracą duszpasterską. Niektóre zgromadzenia prowadzą szkoły, przedszkola, zakłady opiekuńczo-wychowawcze.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama