Dyskusja o nowej ewangelizacji

„Istota nowej ewangelizacji”, „Kto powinien ewangelizować?”, „Adresaci nowej ewangelizacji”, „Strategie nowej ewangelizacji” – to tematy podejmowane 11 i 12 października podczas sympozjum o nowej ewangelizacji.

Do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie przyjechało ponad 100 członków różnych wspólnot z całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Powodem był Kongres Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot dla Nowej Ewangelizacji. Pierwsze dwa dni to sympozjum naukowe. Gościem specjalnym był ks. Denis Biju-Duval, który jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Z uczestnikami sympozjum spotkał się także bp Stefan Regmunt i biskup pomocniczy Tadeusz Lityński.

Przed południem dwa referaty wygłosił ks. Denis Biju-Duval. W wystąpieniu o „Istocie nowej ewangelizacji” mówił: – W nowych pokoleniach można dostrzec opory przed przyjęciem wiary ojców. W takich sytuacjach ma miejsce chęć, żeby narzucić wiarę nowemu pokoleniu w sposób autorytatywny, ale to tak nie działa. Przekazywanie wiary jest przekazywaniem życia. Nie polega więc na przekazywaniu jakichś pojęć doktrynalnych otrzymanych w przeszłości, chociaż także zawiera ten aspekt, ale polega na żywym spotkaniu osoby z Chrystusem. Takie spotkanie musi być wciąż na nowo odnawiane w życiu konkretnej osoby. Temu spotkaniu musi towarzyszyć stałe nawrócenie. Spotkanie z Chrystusem to jest wydarzenie, które nigdy się nie starzeje, nie dezaktualizuje. Musi być nieustannie odnawiane.

W południe uczestnicy kongresu wzięli udział we Mszy św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego.

Po południu prezentację „Adresaci nowej ewangelizacji. Przegląd środowisk i sytuacji” przedstawił ks. Andrzej Sapieha. – Według danych za rok 2011, w każdą niedzielę do kościoła chodzi 30,9% zobowiązanych do tego wiernych – wyjaśniał ks. Andrzej Sapieha i kontynuował: – Blisko 70% katolików, którzy w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej nie chodzą w niedzielę do kościoła, to adresaci nowej ewangelizacji. Trzeba jednak zauważyć, że spora grupa z tych 70% procent to osoby, które nadal praktykują, choć niesystematycznie.

Z 70-procentowej grupy 25 procent osób to zadeklarowane osoby niewierzące.

Drugiego dnia odbyła się także dyskusja panelowa poświęcona strategiom nowej ewangelizacji.

W sobotę uczestnicy kongresu spotkają się w Zielonej Górze na modlitwie w gronie poszczególnych ruchów i stowarzyszeń, a wieczorem na wspólnym czuwaniu. W niedzielne przedpołudnie poszczególne ruchy i stowarzyszenia podejmą rozmaite posługi ewangelizacyjne zgodnie z własnym charyzmatem. Zwieńczeniem kongresu będzie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta z okazji Roku Wiary. Eucharystia rozpocznie się w kościele pw. Ducha Świętego o godz. 16.00.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg